Ambtenarenvakbond: stop bureaucratie

0

bureaucratieDEN HAAG – Bijna alle ambtenaren binnen de Rijksoverheid en lagere overheden hebben te maken met bureaucratie in hun werk. In een onderzoek geeft 93 procent van de leden van Abvakabo FNV aan te maken te hebben met bureaucratie,


tegenover 85 procent van de niet-leden van de bond. Acht op de tien ambtenaren ervaart de bureaucratie dan ook als meest negatieve aspect van werken voor de overheid.

Als belangrijkste oorzaken voor de bureaucratie worden de werkprocedures en -protocollen (77 procent) en ingewikkelde verantwoordingsprocedures (40 procent) binnen de overheid genoemd. Slechts 51 procent van de respondenten geeft dan ook aan zijn of haar functie optimaal te kunnen uitoefenen.

In combinatie met allerlei bezuinigingen en reorganisaties, vormt de bureaucratie een van de belangrijkste veroorzakers van een hoge werkdruk bij de overheid. “Beslissingen moeten door teveel afdelingen worden genomen, waardoor ik aan mijn eigenlijke werk nauwelijks meer toekom”, reageert een respondent. Een andere ambtenaar zegt: “Door alle reorganisaties weet geen mens meer waar hij mee bezig is, terwijl we met steeds minder personeel steeds meer werk moeten uitvoeren.”

Abvakabo FNV ziet de uitkomsten van het onderzoek als een belangrijk signaal richting de politieke partijen die nu onderhandelen over een minderheidskabinet. “In het bezuinigingsdebat gaat het met name over het schrappen van ambtenaren. Terwijl de discussie zou moeten gaan over beter afgestemde bestuurslagen die moeten leiden tot kostenbesparingen, een efficiencyslag én minder ambtenaren”, zegt Abvakabo FNV-voorzitter Edith Snoey.

Evenals de respondenten aan het onderzoek (83 procent), vreest Snoey dat VVD, CDA en PVV vooral bezuinigen voor politiek gewin, zonder concrete en reële ideeën over welke taken wel of niet uitgevoerd gaan worden en hoeveel ambtenaren hier daadwerkelijk voor nodig zijn. “Wanneer de politiek geen fundamentele keuzes maakt over de taken van de overheid en door wie die moeten worden uitgevoerd, heeft dit consequenties die nadelig zijn voor zowel de ambtenaar als de burger. Er blijft dan werk liggen dat gedaan moet worden door minder ambtenaren. Dat betekent dat de dienstverlening verslechtert of dure externen nodig zijn om het werk te doen. In beide gevallen is de burger de dupe en wordt de ambtenaar als speelbal van de politiek gebruikt.”

http://www.abvakabofnv.nl

Reageren

X
X

Deel dit met een vriend