Let op. Op 22 augustus beginnen de scholen weer

0

vvn-scholen-begonnenFRIESLAND – Ieder jaar vallen onder kinderen die op weg zijn van en naar school 35 doden en meer als 600 gewonden. Om die reden voert Veilig Verkeer Nederland (VVN) vanaf 17 augustus tot begin oktober opnieuw de campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’. 


De actie is niet alleen gericht op leerlingen van de basisscholen en eerste klas van het voortgezet onderwijs. Ook de overige verkeersdeelnemers moeten zich er van bewust zijn dat er weer grote groepen scholieren aan het verkeer gaan deelnemen.

Kwetsbaar

Na de zomervakantie gaan kinderen voor het eerst weer in grote groepen naar school. Juist in september doet zich ieder jaar een piek voor in het aantal slachtoffers in de leeftijdscategorie van 0 tot 14 jaar. Een saillant detail is dat één op de drie de slachtoffers onder kinderen op weg is van en naar school.
Kinderen vormen een kwetsbare groep. Zij beschikken immers nog niet over alle vaardigheden om zich als een ervaren en een volleerd deelnemer in het verkeer te verplaatsen. Bovendien verplaatsen kinderen zich als voetganger en fietser, de meest kwetsbare vervoerswijzen.

Oefenen met de ouders

Veilig Verkeer Nederland ziet met lede ogen dat de leeftijd waarop kinderen zelfstandig naar school gaan is gestegen van 6 jaar in 1972 naar 8,6 jaar in 2006. Verkeersdeelname is een belangrijk onderdeel van de opvoeding. VVN roept ouders daarom op om kinderen zo veel mogelijk zelfstandig naar school te laten gaan. Daarbij is het van belang om een veilige route te kiezen en die route vooraf te oefenen met het kind. Verder pleit Veilig Verkeer Nederland voor een verkeersveilige schoolomgeving waarin autoverkeer en fietsers en voetgangers elkaar niet hinderen.

Reageren

X
X

Deel dit met een vriend