Burgemeester De Vries sluit drugspand in Sneek

112
Afbeelding

SNEEK- Op last van burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân is met ingang van 3 augustus 2023 een woning aan de Meeuwenlaan in Sneek voor de duur van 3 maanden gesloten. Uit politieonderzoek is gebleken dat de bewoner van de woning handelde in harddrugs.

Tijdens een inval werd een handelshoeveelheid drugs in de woning aangetroffen. De bewoner bleek al langere tijd te handelen in harddrugs en daarmee overlast te veroorzaken in de nabije omgeving. Opvallend is dat deze woning ook in 2020 al eens is gesloten op grond van de Opiumwet. Omdat er sprake is recidive van handel en de aanwezigheid van een handelshoeveelheid harddrugs heeft de burgemeester op basis van de Opiumwet en het Damoclesbeleid besloten het pand voor drie maanden te sluiten.

De burgemeester heeft een wettelijke bevoegdheid om tot sluiting van een woning of pand over te gaan. Afhankelijk van de omstandigheden wordt een dergelijke sluiting voor drie maanden, zes maanden, twaalf maanden of voor onbepaalde tijd opgelegd.

De sluiting van drugspanden moet drugscriminaliteit en verstoring van de openbare orde tegengaan. Ook wordt de aantasting van het woon- en leefklimaat voorkomen.