Nieuw meld- en adviespunt in Friesland moet 24/7 juiste hulp bieden bij verward gedrag

0

Friesland – Het aantal meldingen rond personen met verward gedrag stijgt. Politie Sneek e.o. laat via Facebook weten dat er sinds mei daarom een nieuw meld- en adviespunt in Friesland het leven is ingeroepen. Dit meldpunt biedt 24/7 de juiste hulp bij verward gedrag. Professionals en inwoners uit Friesland kunnen een melding doen door te bellen naar 0800-1771 of op de website van GGD Fryslân kan er worden gemeld.

Veelal komen de meldingen via de politie binnen. Echter wanneer er geen sprake is van een strafbaar feit of de veiligheid niet in het geding is, is de politie niet de aangewezen instantie. Een zorgbehoefte ligt bij deze meldingen veelal hieraan ten grondslag.

Het nieuwe meldpunt is bereikbaar voor niet acute hulpvragen en/of meldingen. Deze medewerkers bieden een luisterend oor en bekijken door middel van triage wat de vervolgstappen zijn. Dit wordt gedaan in afstemming met de betrokken instanties of het gebiedsteam. Door deze samenwerking wordt tijdige signalering en opvolging bevorderd, maar ook worden escalaties en maatschappelijke onrust voorkomen.

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend