Oosterpoortsbrug Sneek wordt beweegbaar

0

SNEEK – De Oosterpoortsbrug, de huidige overkluizing aan het begin van de Oosterdijk, zal als alles naar wens verloopt in  2014 beweegbaar en operationeel zijn, als opmaat naar een volledige ontsluiting van de noordelijke, voor veel toeristen nog onbekende route over het water van Sneek.

Een ambitieus project aangezien deze overkluizing de spil vormt in drie drukke verkeersaders door Sneek, de Leeuwarderweg, de Jousterkade en de Prins Hendrik kade. De bouw van deze brug, cq herinrichting van het kruispunt Leeuwarderweg – Jousterkade zal dan ook gepaard gaan met een uiterst complexe planning, aangezien de bestaande infrastructuur t tijdens de bouw begaanbaar zal moeten blijven. Daarnaast is het noodzakelijk om meteen de kruising Leeuwarderweg – Boeierstraat aan te pakken door de aanleg van hetzij een minirotonde ter plekke, hetzij het aanpassen van de (verouderde) verkeersinstallatie.

Daarnaast zal ook een kwaliteitsimpuls worden gegeven aan de ligplaatsen aan de Prins Hendrikkkade door ter plaatse elektriciteits- en stromend water voorzieningen aan te leggen en eventueel een vuilwaterinzamelpunt. Hetgeen overigens ook voorwaarde was voor een subsidie uit het Friese Meren 2 traject.

Financiering

De Gemeente Sneek betaalt aan het 4,3 miljoen euro kosten project zelf, 2,3 miljoen, hetgeen in de voorjaarsnota van 2006 als is besloten en gereserveerd. Onlangs is de subsidieaanvraag bij de SNN (samenwerkingsverband Noord Nederland) van 1,5 miljoen goedgekeurd en komt er nog 400.000 euro uit de Friese Meren pot.  Daarnaast is in het A7-convenant A7-zone Landstad Fryslân 2007-2013 een bijdrage voor het project gehonoreerd door de stuurgroep A7-zone. Waarmee de begroting sluitend is.

 

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend