Gedeputeerde Konst: Van meer naar beter

0

LEEUWARDEN – De gevolgen van de bevolkingsontwikkeling in Fryslân zijn in kaart gebracht. We krijgen behoorlijk ingrijpende demografische veranderingen voor de kiezen zoals vergrijzing en bevolkingskrimp.

Over pakweg 15 jaar neemt het aantal inwoners in Fryslân geleidelijk af, terwijl groei van de bevolking de afgelopen eeuwen bijna vanzelfsprekend was. Inspelen op de gevolgen van de demografische veranderingen in Fryslân vraagt om samenwerking tussen overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en particulieren. De gevolgen zijn nu in beeld gebracht. De stap naar de uitvoering moet nu worden gezet. Dat kan alleen als alle partijen samenwerken. Aan dat samenwerkingsproces is met veel zorg gewerkt.

Samen met gemeenten, woningbouwcorporaties, zorginstellingen, onderwijssector en bedrijfsleven brengt de provincie nu in beeld wie welke bijdrage kan leveren om deze opgave aan te pakken. Er zijn al veel goede initiatieven van start gegaan als antwoord op de demografische veranderingen. In het kader van ‘Fan Mear nei Better” willen de partijen deze initiatieven aan elkaar koppelen en waar nodig aanvullen met extra maatregelen. “Mei syn allen de skouders derunder sette jout in hiel sterk gefoel”, aldus portefeuillehouder Konst. Op een symposium op 17 november wordt de beweging ‘Fan Mear nei Better” officieel ingezet.(foto website Hans Konst)

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend