Inventarisatie gemeentelijke monumenten Wymbrits

0

IJLST – In Wymbrits wordt een onderzoek ingesteld naar de cultuurhistorische waarde van diverse gebouwen en objecten in de gemeente. Doel van dit onderzoek is om te komen tot een gemeentelijke monumentenlijst.

Binnen de gemeentegrenzen staan ca. 155 rijksmonumenten. Deze panden worden door de rijksoverheid beschermd. Behalve deze rijksmonumenten staat er ook nog een flink aantal panden en objecten die naar de mening van de gemeente ook een belangrijke functie vervullen in het straat – en bebouwingsbeeld van het buitengebied en de kernen. Deze panden en objecten zijn het behouden meer dan waard. In het verleden is het ook al voorgekomen dat cultuurhistorisch belangrijke panden zijn gesneuveld onder de slopershamer.  Om dit te voorkomen wil de gemeente daarom een gemeentelijke monumentenlijst laten opstellen.

In de afgelopen maanden hebben medewerkers van Hûs en Hiem circa 250 panden en objecten bekeken. Naar aanleiding van deze eerste beoordeling is een selectie gemaakt. Er is een lijst met panden en objecten ontstaan met een bepaalde cultuurhistorische waarde, die uiteindelijk in aanmerking kunnen komen om definitief door het college van burgemeester en wethouders te worden aangewezen als beschermd gemeentelijk monument. Als vervolg zullen de geselecteerde panden ook aan de binnenzijde moeten worden bekeken. Daarvoor zullen de eigenaren van te voren worden benaderd. Het kan daarom de komende weken gebeuren dat u als eigenaar van een pand wordt gebeld door een medewerker van Hûs en Hiem met het verzoek om een afspraak te maken om uw pand aan de binnenzijde te kunnen bekijken en om een beschrijving te maken van eventuele monumentale onderdelen. Hierbij kunt u denken aan een schouw, oude tegeltjes, een bedsteewand, enzovoort.

Het daadwerkelijk aanwijzen tot gemeentelijk monument zal de nieuwe zuidwesthoek gemeente in 2011 moeten doen. De gemeente is ook zeer geïnteresseerd in gegevens over panden die vanaf de buitenkant niet te zien zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bijzondere interieurs. Ook hoort bij sommige panden of objecten een bijzonder verhaal. Is dit bij u bekend, dan willen wij u oproepen dit bij de gemeente te melden. Ditzelfde geldt voor oude panden die ergens achteraf staan en waarvan u vindt dat ze het behouden waard zijn.

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend