Inspraakprocedure Knooppunt Joure van start

0

rotonde_joure3JOURE – Vanaf deze week is een inspraakperiode van vier weken van start gegaan voor de aanpassingen aan het Knooppunt Joure. Als eerste worden in een milieueffectrapport de milieueffecten van het voorkeursalternatief in kaart gebracht. De reacties en aandachtspunten worden meegenomen in de verdere planuitwerking.


Daarna zal er een definitief besluit moeten worden genomen over de drie alternatieven die er momenteel liggen voor het tracee., uitmondend in een ontwerp-traceebesluit, waarop nog zienswijzen van burgers en instellingen kunnen worden gegeven. Als laatste volgt een definitieve vaststelling van het tracee.

Aangezien deze aanpassing is opgenomen in de Crisis- en herstelwet, worden verkorte precedures gevolgd, zodat er zo snel m,ogelijk met de werkzaamheden kan worden begonnen. Overigens zal dat waarschijnlijk niet voor 2012 zijn aangezien het een gecompliceerd project betreft met erg veel ‘staheholders’.

Reageren

X
X

Deel dit met een vriend