Acties keetjeugd Nijefurd beëindigd

0

frieslandplein_koudum.nlKOUDUM – De afgelopen weken werd er door de jeugd uit Koudum e.o. geprotesteerd tegen het sluiten van de jeugdketen op last van de gemeente Nijefurd. Nadat de ‘Dijkstrakeet’ de deuren gedwongen moest sluiten op last van een dwangsom, heeft deze


keet op 13 augustus jl. een demonstratie op het Frieslandplein georganiseerd. Vele andere keten uit Nijefurd, maar ook daarbuiten, sloten zich bij deze actie aan.

Na 3 vrijdagen van protest, met gemiddeld 70 tot 100 jongeren op het Frieslandplein, is er donderdagavond overleg geweest met de loco-burgemeester, de directeur-secretaris en de hoofdagent van de politie in Zuidwest Friesland.
De enige toezegging die de gemeente heeft gedaan is dat de dwangsommen zullen worden opgeschort totdat de bezwaarschriften zijn afgehandeld. Daarnaast gaf de gemeente aan niemand het recht tot betoging te ontzeggen, maar niet accepteert dat de openbare orde in de gemeente wordt verstoord. De keetjongeren hebben aangegeven een cementbak op het plein te willen plaatsen (voor de lege blikjes en flesjes) en de muziek voor 1 uur op zacht te zetten.

Vrijdagavond is er een goed gesprek geweest tussen de jongeren, Dorpsbelangen en enkele inwoners van Koudum en er is besloten de acties te stoppen. Dorpsbelangen Koudum, heeft aangegeven nog dit weekend contact te zoeken met alle andere dorpsbelangen in Nijefurd. Vervolgens zal er door Dorpsbelangen Koudum volgende week contact worden gezocht met de gemeente Nijefurd. Dorpsbelangen Koudum heeft aangegeven zich sterk te zullen maken voor behoud van de jeugdkeet. Hoewel het enige tijd zal en kan duren, komt er dan hopelijk eindelijk een oplossing voor dit slepende conflict. Een oplossing waar alle partijen vrede mee zullen hebben. (Bron en foto Koudum.nl)

Reageren

X
X

Deel dit met een vriend