Zorgen over het verwaarlozen van Het Spoordok: de groene zone van Sneek

Het witte bruggetje krijgt op dit moment een opknapbeurt
Foto Henk van der Veer

SNEEK- In Sneek zijn zorgen over Het Spoordok: het natuurgebied dat naast het spoor ligt, als buffer tussen de binnenstad en de wijk Hemdijk. Het gebied dreigt dicht te slibben: walkanten verzaken en duikers zijn verstopt.

 

Volgens de stichting is het gebied belangrijk voor planten en dieren, maar als waterbergingsgebied ook voor mensen. Bovendien gebruiken ook veel recreanten Het Spoordok.

Stadsmeertje

Het Spoordok is in de jaren 1880 ontstaan, toen de spoorlijn tussen Leeuwarden en Stavoren werd aangelegd. Er werd grond afgegraven voor de aanleg, daardoor ontstond een stadsmeertje. Er heeft ook een zwembad bij gelegen, maar na de sluiting daarvan in 1937 ontwikkelde Het Spoordok zich meer tot een groene zone.

"Het is in die 160 jaar helemaal verwilderd, omdat er niet veel onderhoud is", zegt Harm Faber van wijkbelangen. "Dat is voor de natuur goed, maar nu is het wel tijd om iets te doen. Want het komt zo niet goed."

Hij legt uit wat precies het probleem is: "Het slibt langzaamaan dicht: het riet groeit teveel, het water komt te hoog, bomen vallen om, duikers zijn verstopt. Het een is weer het gevolg van het ander. Er moet een groot plan komen om weer wat stroming in het gebied te krijgen."

Brief

Vertegenwoordigers van Stichting Wijkbelangen Hemdijk Sneek hebben een brief naar de provincie, gemeente Súdwest-Fryslân en Wetterskip Fryslân geschreven. ProRail heeft ook een brief gekregen, als eigenaar van het gebied. "Dat maakt het zo moeilijk. Want voor ProRail was het voorheen niet in haar belang om er wat aan te doen."

De gemeente weet van de problemen en heeft twee jaar geleden al onderzoek laten doen. "Onze burgemeester weer er van, zij heeft ook gezien dat er op sommige plekken nog maar vijf centimeter water zit." Dat is niet goed voor de natuur en dieren. "De ijsvogel zit er, de roerdomp, de hoornuil, libellen, vleermuizen, steenmarters."

De stichting hoopt dat er een 'taskforce' tot stand kan komen om Het Spoordok te behouden.

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden