SNEEK- Tijdens Ynwenners oan it Wurd bespraken inwoners op 3 november twee onderwerpen met de raads- en commissieleden. Vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang Raerd vroegen de gemeente om hulp bij een nieuwbouwproject in het dorp. Betaalbare starterswoningen zijn gedurende het project steeds duurder geworden. Wethouder Bakker gaf aan de hulpvraag in het college te bespreken om te kijken of de gemeente iets kan betekenen om dit door de mienskip gedragen initiatief toch te laten slagen.

Daarnaast presenteerden mevrouw Hofstede en de heer Gerbrandy het boek ‘De koop lokaal booster’ van Henk van Arkel. Ze daagden de gemeenteraad uit om eens op een andere manier te kijken naar het versterken van het lokale MKB. En hoe veerkrachtige, duurzame lokale economieën de toekomst hebben.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden