Woudsend, het mekka van de sloep. Aquatec steunt op historie

Als je de analen van de ‘Historische Kring Woudsend’ doorbladert, lees je constant dat de geschiedenis van het dorp doordrenkt is met ‘varen’. Als je eertijds van de Friese toegangspoorten Lemmer en Stavoren naar centra als Sneek of zelfs Leeuwarden wilde varen (auto’s waren er nog niet), dan kwam je door Woudsend. Bovendien voeren veel mannen uit Woudsend op zee. Dat zie je terug als je door Woudsend wandelt, langs de voorname huizen van de scheepsbazen en de eenvoudige onderkomens van de eens in het jaar thuiskomende varensmannen.

Die tijd is historie. Varen is watersport geworden. Al blijft de herinnering levend. Immers, het centrum van Woudsend wordt nog altijd beheerst door de hoge brug over de Ee, die omhoog gaat voor duizenden vaartuigen. De buitenkant van Woudsend is wél veranderd. En toch is ‘varen’ daar ook de geestelijke vader van.

Aquatec

Aan weerskanten van De Welle staat een hele rij bedrijven, allemaal werkzaam in de watersportindustrie. Of het zijn, zoals dat heet, aanpalende bedrijven. Aan de noordkant, aan De Zwaan, staan twee gigantische loodsen. Op de gevel staan drie bedrijvennamen: Antaris, Maril en Makma. En toch is het één bedrijf:  Aquatec.

Klaas Schiphof, directeur van Aquatec, woonachtig in Sneek, vertelt: “Het was in 2008 dat besloten is van de drie bedrijven één groot bedrijf te maken.” Zonder dat de sloepen, die er bij die drie verschillende bedrijven gebouwd en ontworpen werden, hun eigennaam verloochenden. Aquatec is als het ware de baas over drie bedrijven, die elkaar lieflijk ‘beconcurreren’. Dat is vanuit de Woudsender herinnering en historie ook niet zo moeilijk. Indertijd hadden ze daar zelfs zo nu en dan een 'sloepenzaterdag'. Dan konden de klanten van bedrijf naar bedrijf gaan en vergelijken. Net als op een bedrijventerrein in een grote plaats, waar tientallen autobedrijven elkaar proberen de loef af te steken.

Reddingsboot

De drie bedrijven hadden eerst nog eigen bouwplaatsen, maar in 2010 werd in Woudsend één grote loods gebouwd, van waaruit de activiteiten centraal geregeld werden. Centraal was bijvoorbeeld, zegt Schiphof, dat types die niet veel van elkaar verschilden hier en daar werden verwijderd. Hij ratelt de types af. De drie bedrijven maken allemaal sloepen. En ze hebben eigen websites waar te zien is hoe hun sloepen eruitzien. Allemaal eigen lijn. Zo kun je geen Antaris sloep kopen zonder kabelaring.

Maar wat is een sloep? Schiphof komt toch terecht bij de historische Woudsender zeemannen: het prototype van een sloep is eigenlijk de reddingsboot van een groot schip. Tegenwoordig is de sloep veranderd in een van-alles-boot, waar geen grote kap op zit en waarmee je dus onder de meeste bruggetjes wel door kunt. De meeste sloepen worden nu echt uitgerust met een toilet en een  koelkast en je kunt er ook in slapen. De sloep is van aanhangend werkbootje een luxe laagdrempelig vaartuig geworden.

De drie bedrijven hadden eerst nog eigen bouwplaatsen, maar in 2010 werd in Woudsend één grote loods gebouwd, waar vanuit de activiteiten centraal geregeld worden. Centraal was bijvoorbeeld, zegt Schiphof, dat types die niet veel van elkaar verschilden hier en daar werden verwijderd. Hij ratelt de types af. De drie bedrijven maken allemaal sloepen. En ze hebben eigen websites waar te zien is hoe hun sloepen er uit zien. Allemaal eigen lijn. Zo kun je geen Antaris sloep kopen zonder kabelaring.

Populair

De sloep is onmeetbaar populair. En dat is door de corona ver-drie/viervoudigd. Ook doordat veel mensen hun vakantie moesten opgeven.  Ze konden het vakantiegeld besteden aan de investering voor zo’n sloep. Schiphof geeft ons bovendien de levensles mee, dat mensen tegenwoordig veel diverse zaken willen beleven en alles dus heel kort willen/moeten doen. Het avondlijke rondje met de sloep is daar een onderdeel van. Schiphof kan de vraag bijna niet aan. Als iemand nu een sloep bestelt kan hij die volgend jaar misschien gebruiken. Zijn hoofd zit vol met toekomstige zaken, het ‘nu’ is een jaar geleden al bedacht. 

Want hij moet óók alles wat hij nodig heeft van diverse onderaannemers en materiaalleveranciers heel ruim op tijd bestellen. Want hij krijgt geen motor als hij die morgen nodig heeft. Die motoren geven trouwens het nut van één bedrijf te zijn wel aan: die moror is in veel van de sloepen gelijk. Ook nu er meer en meer elektrische motoren ingebouwd worden. Schiphof houdt van continuïteit. En kijkt veel in de omgeving, ook toen er een nieuwe loods moest worden gebouwd, met een aanpalende jachthaven.

Winterberging

Als we op bezoek zijn bij Aquatec wordt duidelijk waar Schiphof die loods voor nodig heeft. Het is de Goede Vrijdag voor Pasen. Er komen tientallen mensen hun sloepen ophalen die in het afgelopen halfjaar gebouwd zijn. Die liggen keurig klaar in starthouding onder een kleedje. Sleuteltje ophalen en weg.  

Ze komen vaak in de herfst terug.  Want Schiphof verkoopt sloepen ook op basis van een andere en nog hedendaagse Woudsender historie. Aan de zuidkant van De Welle worden momenteel honderden watersportvaartuigen uit de winterberging gehaald, de weg overgestoken en weer te water gelaten. Dat kan bij Aquatec nu  ook. Er is onlangs een heel grote loods gebouwd van 4400 m2 , waarin zo’n 400 sloepen opgestapeld kunnen liggen. In eén oogopslag kun je deze winter de populariteit van de sloep in Woudsend bewonderen.

Warme broodjes

Bouw, onderhoud, berging en showschiphuis in twee loodsen. Schiphof is trots op de zeventig mensen die dat bedrijf volgens hem saamhorig runnen. Ze staan nu alweer klaar voor de enorme rij belangstellenden die de ruime parkeergelegenheid bezetten. De sloepen gaan als warme broodjes over de toonbank.

Tekst: Eelke Lok

Foto’s: Laura Keijzer
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden