Wetterskip Fryslân start met verbetering waterkeringen in Scharnegoutum en Sneek

SNEEK- Wetterskip Fryslân start deze week met het verbeteren van in totaal 7,5 kilometer aan waterkeringen in Sneek en Scharnegoutum. Met het verbeteren van de keringen voldoen deze weer aan de eisen en zijn inwoners beter beschermd tegen wateroverlast bij extreme neerslag. De werkzaamheden duren tot november 2022. De totale investering van het werk aan de keringen in Sneek en Scharnegoutum is 1,2 miljoen euro.

In Scharnegoutum wordt de kering bij de sportvelden langs de vaart De Swette over een lengte van ongeveer 200 meter opgehoogd en verbreed met grond. Ook komt het bestaande pad boven op de kering te liggen.

Naast Scharnegoutum begint het waterschap deze week ook in Sneek met het verbeteren van de keringen in de wijk Noorderhoek, langs de vaart De Geau en bij het Burgemeester de Hooppark. In de komende maanden volgt de aanpak van de andere trajecten bij de wijk De Loten en langs De Swette en Wâldfeart.

Versterken waterkeringen

Grondverzet-en aannemingsbedrijf Van der Meer BV voert het werk namens Wetterskip Fryslân uit. Die pakt de waterkeringen in fasen aan. De meeste keringen liggen in de openbare ruimte. Ook liggen er vaak fiets- of wandelpaden op of langs.

Als voorbereiding op de werkzaamheden zijn struiken weggehaald en is een aantal bomen op de kering gekapt of worden nog gekapt. De bomenkap is nodig om plaats te maken voor de ophoging van de kering. Ook kunnen bomen door hun wortels de stabiliteit van de kering in gevaar brengen als ze bij een storm omwaaien. Dat betekent een veiligheidsrisico voor het gebied achter de kering.

Overlast voor omwonenden Het waterschap kan enige hinder door de werkzaamheden niet voorkomen. Per traject houdt de aannemer omwonenden en andere partijen goed op de hoogte van de werkzaamheden, planning en mogelijke hinder van aan- en afvoer van materiaal.

Wat is een waterkering?

In het werkgebied van Wetterskip Fryslân liggen langs diverse vaarten en meren waterkeringen die het waterschap beheert en onderhoudt. Een waterkering is een lage of hoge dijk of damwand langs een vaart of meer. Deze keringen houden bij hoge waterstanden in de Friese boezem (stelsel van meren, vaarten en sloten), veroorzaakt door extreme neerslag en vaak met opstuwing van water door wind, het water tegen.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden