Wethouder opent # Meedoen in Súdwest-Fryslân

SNEEK- Op woensdag 29 september gaf Wethouder Gea Wielinga samen met een aantal AZC-bewoners, het officiële startsein voor de #Meedoen balie; een gezamenlijk project van het AZC in Sneek en welzijnsorganisatie Sociaal Collectief.

#Meedoen heeft als doel dat bewoners van het AZC in Sneek, die een verblijfsvergunning hebben, zo snel mogelijk mee doen in de maatschappij. Dat kan door vrijwilligerswerk te doen bij een plaatselijke organisatie of instelling of aansluiten bij lokale ontmoetingsplekken of andere activiteiten. Nieuwkomers kunnen dan sneller integreren, de Nederlandse taal leren en in de buurt sociale contacten opdoen.

Vanaf januari 2021, toen het project startte, tot nu, zijn de resultaten heel goed geweest. ‘We zijn nu zo’n 9 maanden aan de slag en hebben al ruim 70 bewoners gematched’, vertelt Makbule Demir enthousiast. Zij heeft als coördinator van #Meedoen op het AZC het eerste contact met de bewoners. Barbara Wijbenga, coördinator van Meedoen vanuit Sociaal Collectief is het eerste aanspreekpunt voor alle vrijwilligersorganisaties. Samen zoeken zij de juiste plek voor de bewoner.

#Meedoen wordt gesubsidieerd uit Europese gelden van het fonds voor asiel, migratie en integratie. Tot en met 31 december 2021 is er geld beschikbaar. Het AZC en Sociaal Collectief zijn enthousiast over de samenwerking met elkaar. Vooral over het positieve effect dat het heeft op de bewoners en de organisaties. Bewoners zijn blij dat ze iets kunnen terug doen voor de maatschappij. Daarbij vinden zij het belangrijk om zo snel mogelijk Nederlands te leren en de Nederlandse gewoontes. De lokale organisaties zijn blij met de inzet van de nieuwkomers zodat hun klussen worden gedaan en vinden het een verrijking om nieuwe culturen te leren kennen. Kortom Win – Win – Win!
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden