Wethouder Mirjam Bakker opent IKC Klaver Fjouwer in Oudega

OUDEGA-Vandaag werd de deur van Integraal Kind Centrum Klaver Fjouwer in Oudega (SWF) onder een stralende zon officieel geopend. 

Na een korte presentatie door schooldirecteur Sybolt Kuipers vond de ondertekening van de intentieverklaring plaats (foto). De ondertekening werd verricht door wethouder Bakker en de directeur-bestuurders van de betrokken organisaties Kinderopvang Friesland, Stichting Palludara en Thuis-bij-Thea.

Wethouder Bakker gaf aan dat de gemeente Súdwest-Fryslân drie pijlers belangrijk vindt: wonen, werken en genieten. Bakker: "volgens mij passen deze drie zaken prima bij IKC Klaver Fjouwer. Jullie zoeken actief de samenwerking en de dialoog met de omgeving. De aandacht die jullie schenken aan talenten vind ik ontzettend mooi en is van groot belang. Elk kind heeft een talent, het is goed om te kijken waar een kind blij van wordt en waar hij of zij van groeit." 

'Fleurich en gryn de takomst yn'

In het kader van duurzaamheid en de slogan 'Fleurich en gryn de takomst yn" werden er vervolgens prachtige insectenhotels aangeboden aan de werkgroep door de wethouder en de samenwerkende partijen, waarbij iedere partner een persoonlijke wens uitsprak voor de gebruikers van IKC Klaver Fjouwer. Bovendien kregen alle kinderen een eigen mini-insectenhotel als attentie, ter ere van de opening. Daarna volgde er een talentencircuit in en om de school voor de leerlingen van het nieuw geopende IKC. Talent en duurzaamheid, belangrijke thema's voor Klaver Fjouwer, stonden ook hierbij centraal.  

 

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden