Wethouder Faber reikt gratis GFT-container uit

SNEEK- Vandaag reikte wethouder Erik Faber een gratis GFT-container uit aan OBS de Oudvaart in Sneek. Zo kunnen alle kinderen, juffen en meesters hun afval nog makkelijker scheiden. Bijbehorend krijgen de leerlingen van groep 5 binnenkort een gastles over afvalscheiding van Groen Doen. Na afloop ontvangen ze een gratis GFT-emmertje voor in de klas.

Elke basisschool in Súdwest-Fryslân die zich heeft aangemeld voor een GFT-container, krijgt korting op het abonnementsgeld van natuur- en milieu-educatiepunt Groen Doen. Daardoor zijn er meer basisscholen die de groene GFT-container gaan gebruiken.

Wethouder Faber is optimistisch over deze actie. “Alle beetjes helpen als het gaat om circulair werken.” Doet jouw school al mee? Zo helpen alle kinderen mee aan een duurzame wereld.”

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden