Waterproblemen Woudsend worden aangepakt

WOUDSEND- Een tijdelijke noodoplossing voor de wateroverlast in Woudsend is in zicht. Gemeente Súdwest-Fryslân laat, vooruitlopend op een structurele oplossing, in de Melchior Clantstrjitte een pomp plaatsen die bij hevige regenval overtollig water wegpompt naar De Ie. De pomp staat er preventief en slaat alleen aan bij wateroverlast. De werkzaamheden starten maandag 6 september en duren ongeveer een week.

Wethouder Erik Faber lichtte de plannen voor de tijdelijke noodoplossing woensdag 1 september toe in Woudsend. Hiervoor waren direct omwonenden van de tijdelijke noodvoorziening, het bestuur van Dorpsbelang Woudsend en de beide basisscholen in het dorp uitgenodigd. Eind september volgt een brede bijeenkomst voor alle inwoners van Woudsend waarin zij verder worden geïnformeerd en betrokken bij een structurele oplossing voor de wateroverlast.

Faber: ‘Het is nu tijd voor actie in Woudsend, want wateroverlast wil je gewoon niet. De tijdelijke noodvoorziening is natuurlijk hard nodig, maar daarmee is het probleem nog niet opgelost. En met alleen het riool aanpassen zijn we er ook nog niet. Dit is een eerste stap. De locatie voor de noodvoorziening is overigens niet toevallig gekozen. De Melchior Clantstrjitte is weliswaar het centrum van de wateroverlast, maar ook andere delen van Woudsend hebben baat bij deze locatie. Ondertussen zijn we, met de samenwerkende partijen, aan de slag met de voorbereidingen voor een structurele oplossing waar we medio 2022 mee starten.’

Zondag 22 augustus kreeg Woudsend voor de derde keer in korte tijd te maken met hevige regenval, waarbij binnen één dag evenveel water viel als normaal in een maand. Dit zorgde ervoor dat straten onderliepen en er water binnenkwam in kelders, woningen en bedrijven.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden