Wat te doen bij een burn-out van een werknemer?

INGEZONDEN - Een burn-out bij medewerkers ontstaat niet maar zo maar, maar is vaak een opeenstapeling van stress. 

Het is een reeks vervelende gebeurtenissen die zich in de loop van de tijd voordoen, waardoor zelfs de meest gepassioneerde medewerker niet meer betrokken raakt. In plaats van de oorzaak van de burn-out van een werknemer aan te pakken, geloven bedrijven dat ze dit kunnen terugdraaien door hen meer salaris, een nieuwe baanomschrijving of meer leuke employee benefits te geven. Dit is een kortetermijnoplossing en pakt de oorzaak van het probleem totaal niet aan.

Burn-out aanpakken is meer dan het implementeren van een welzijnsprogramma. Het verandert gewoonten op de werkplek, identificeert de grondoorzaken en gebruikt leiderschap om de toon te zetten. Werknemers kijken naar hun managers en leiderschap om de normen en het acceptabele gedrag van de werkplek te leren. Managers moeten dus de voorvechters zijn van geestelijke gezondheid en welzijn. Wanneer werknemers een leidinggevende tijdens de lunch zien werken, geen verlof nemen of werken terwijl ze op vakantie zijn, gaan ze ervan uit dat dit normaal is en gaan ze zich hier aan spiegelen. Dit houdt een cultuur van burn-out in stand.

Om goede ondersteuning te bieden, moeten werkgevers de bevindingen en de feedback van hun werknemers vragen om de vinger te kunnen leggen op het ontstaan van de stress. Burn-out kan het gevolg zijn van vele vervelende factoren, zoals een onhandelbare werkdruk, geen ondersteuning, een inflexibel schema, gebrek aan verwachtingen en rolduidelijkheid, onrealistische deadlines en oneerlijke behandeling, om er maar een paar te noemen.

Hier zijn enkele stappen die een goede werkgever zou moeten doen, om het probleem aan te pakken. We sommen ze hier op:

-Creëer een strategie voor geestelijke gezondheid en promoot dit actief bij werknemers.

-Verminder de ​​werkdruk op een goede manier.

-Bekijk het werkplekbeleid opnieuw om meer flexibiliteit te creëren.

-Details van de arbo voorwaarden opzoeken en delen met werknemers.

-Moedig werknemers aan om naar eigen inzicht de hele dag door mentale gezondheid pauzes te nemen.

-Organiseer meditatie- of yogasessies waar medewerkers aan kunnen deelnemen.

-Geef medewerkers de controle over hun planning en stel grenzen.

-Geef aan dat werknemers hun vakantiedagen tijdig opnemen.

-Zorg voor een veilige ruimte waar medewerkers zich prettig voelen en zich openstellen voor hun manager wanneer ze problemen hebben met de werkdruk.

-Creëer een open en transparante tweerichtingscommunicatie.

Zorg ervoor dat er voor werknemers wordt gezorgd

Hoewel de meeste burn-out te wijten zijn aan ervaringen op de werkplek, spelen ook externe invloeden een rol. Er zijn vervelende factoren waarmee werknemers vaak worden geconfronteerd, dit zijn soms financiële problemen, familie- en relatieproblemen, zorgen over huisdieren, verslaving, sociale nadelen, discriminatie, misbruik, trauma, rouw of persoonlijke gezondheidsproblemen, om er maar een paar te noemen.

Ervoor zorgen dat werknemers op een goede wijze worden verzorgd, betekent dat ze over de juiste programma's en middelen beschikken om hen te ondersteunen. Dit kan het hebben van een programma voor geestelijke gezondheid zijn. Of het aanbieden van gezondheidsvoordelen op het gebied van computergedrag, het beschikbaar hebben van een persoonlijke coach en meer. Je kunt hier vele kanten in op, als ondernemer. Daarnaast kan je er ook voor kiezen om een ziekteverzuimverzekering af te sluiten.

Een arbodienst inschakelen bij burn-outs

Omdat je als ondernemer ook niet alles zelf kan doen, is het verstandig om bij het geval van een burn-out binnen uw organisatie HR Navigator in te schakelen. Via hen een arbodienst inschakelen zorgt ervoor dat je de juiste expertise in huis haalt om snel te kunnen schakelen tijdens het geval van een burn-out. De arbodienst kosten betalen zich terug, doordat zij op een gedegen wijze uw personeel er weer bovenop kunnen krijgen. Uitval en herstel zijn niet alleen het gevolg van werk- of persoonsgebonden factoren, maar het resultaat van een combinatie hiervan.

Ongeacht gemeenschappelijke factoren kunnen het proces en de mate van herstel variëren. De hulp van HR Navigator, kan een route genereren die er voor zorgt dat jouw personeel zich weer beter gaat voelen en een uitweg gaat vinden in haar of zijn burn-out. Dit is niet alleen vanuit een menselijk perspectief erg fijn, maar zorgt er ook voor dat je personeel weer een weg terug kan vinden naar de werkvloer.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden