VVD-fractie Súdwest-Fryslân vindt de m/v benadering van de gemeente niet meer passend

Afbeelding: Gemeente SWF

SUDWEST-FRYSLAN - De VVD-fractie van Súdwest-Fryslân vindt het belangrijk dat inwoners aangesproken kunnen worden zoals zij dat willen. Volgens de VVD-ers is het niet passend en onnodig grievend dat inwoners die zich met het geslacht ‘X’ willen registreren in onze gemeente of een paspoort / ID willen afhalen, zich bij het maken van een afspraak moeten laten aanspreken door ‘de heer’ of ‘mevrouw’.

De VVD is van mening dat Súdwest-Fryslân een gemeente zou moeten zijn waar mensen zich thuis voelen. De wijze waarop de gemeente met haar inwoners communiceert en zij met haar in contact kan komen is hiervoor van groot belang. Van oudsher is het gebruikelijk dat inwoners met het mannelijk of vrouwelijk voornaamwoord worden aangesproken. De laatste jaren is dit veranderd. Steeds vaker wordt genderneutraal en/of op de wijze zoals door de individuele inwoner gewenst, gecommuniceerd.

Daarnaast is het sinds enkele jaren mogelijk om je als persoon te laten registreren met het geslacht ‘X’ in plaats van M of V. Dit is nu nog een zeer tijdrovende en kostbare procedure die vaak pas na een lange tijd door inwoners wordt ingezet. Ook past een dergelijke M/V-benadering niet bij de pluriformiteit aan genderidentiteiten die in de samenleving bestaat.

De VVD zou graag een snelle verandering willen zien binnen gemeente Súdwest-Fryslân en hebben dit vraagstuk neergelegd bij het College van B en W. 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden