Vredeman de Vriesprijs voor inrichting informatiecentrum Hegebeintum, publieksprijs naar servies voor eenhandig beperkten

JOURE - De Vredeman de Vriesprijs 2021 voor vormgeving werd vrijdag gewonnen door Babke Dekker, Jos Blomsma en Johan van Gent. Zij kregen de prijs uit handen van gedeputeerde Sietske Poepjes voor de inrichting van het kennis- en informatiecentrum Hegebeintum. De prijsuitreiking vond plaats in de Hobbe van Baerdt Tsjerke.

Ook werd in Joure de winnaar van de publieksprijs bekend gemaakt. Zo'n 2.000 lezers van de Leeuwarder Courant brachten de afgelopen tijd hun stem uit op één van de zes genomineerden. De voorkeur van de meeste lezers, 40 procent, ging uit naar het aangepaste servies voor eenhandigen van keramiste Lies van Huet. De aanmoedigingsprijs ging naar Ronald van der Zwaag. Hij transformeerde een transformatorhuisje bij Wirdum tot een bed en breakfast.

Zes ontwerpen
In totaal ontving de organisatie 24 ontwerpen. De jury beoordeelde ze onder andere op een goede samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Ook moesten de ontwerpen van maatschappelijk belang zijn. De jury bestond dit jaar uit Ann Maes, Lucas Verweij, Dries van Wagenberg, Roelof Koster en Eileen Blackmore.

De uitverkoren ontwerpen zijn de tentoonstellingen in paviljoen Obe, Kennis- en Informatiecentrum Hegebeintum, het servies voor mensen met eenhandige beperking, het Friese biermerk Bûsdoek, De Utrecht in Leeuwarden en het transformatorhuisje in Wirdum. De expositie van de ontwerpen is nog tot en met 9 januari te zien in Museum Joure.

De Vredeman de Vriesprijs is een tweejaarlijkse provinciale prijs, mede mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân. Om en om gaat de prijs naar architectuur en vormgeving. Met deze prijs wil de provincie de aandacht richten op vormgeving in Fryslân en de kracht die daar van uitgaat. Dit biedt perspectief voor diverse opgaven waar Fryslân mee te maken heeft. De organisatie is in handen van Keunstwurk.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden