Voorontwerp bestemmingsplan Het Perk Sneek ter inzage: 116 woningen

SNEEK- Het bestemmingsplan voor het Perk ligt ter inzage. Het plan bevat in totaal 116 woningen aan de Het Perk/Pripperstraat. Het bestemmingsplan bestaat uit drie verschillende soorten woningen: Appartementen, rijwoningen en waterwoningen.

Het Perk ligt aan het water langs de rondweg van Sneek, in de wijk Lemmerweg-West. Op het terrein waren de voormalige garage Wander en de school de Friese Poort gevestigd. Het terrein ligt inmiddels al jaren braak. Er liggen al vele jaren plannen om het gebied te ontwikkelen voor woningbouw. Het huidige plan voor dit gebied is ontstaan vanuit de ontwikkelende partij Frisoplan B.V. in samenwerking met Stichting Elkien en de gemeente.

28 sociale huurappartementen

Elkien heeft onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van hoogbouw en is tot de conclusie gekomen dat de eerder geraamde 48-60 appartementen financieel niet haalbaar zijn. Om die reden is het aantal gereduceerd tot 28 sociale huurappartementen.

64 rijwoningen met ruimte voor groen

Het aantal rijwoningen is in het bestemmingsplan juist uitgebreid van 57 naar 64. De rijwoningen worden opgedeeld in twee blokken. Een paar blokken zijn een kwartslag gedraaid ten opzichte van eerdere plannen. Op deze manier wordt de geluidsbelasting op achtergebleven erven verbeterd en is er meer ruimte voor groen in het gebied.

24 waterwoningen met behoud van zichtlijnen

In totaal worden er 24 waterwoningen gerealiseerd. Om geluidshinder te verminderen, worden op de steiger glazen schermen geplaatst. Hierdoor kunnen de woningen ook uitgerust worden met bijvoorbeeld een schuifpui aan de waterzijde van de woning. Ten opzichte van eerdere plannen worden de woningen wat verschoven, zodat er zichtlijnen vanuit de wijk naar het water worden gecreëerd.

Vervolg proces

Het voorontwerp bestemmingsplan wordt op 22 juni gepubliceerd en voor 6 weken ter inzage gelegd. Er volgt een inloopavond waar de plannen aan de omwonenden gepresenteerd worden. Een uitnodiging met de exacte datum volgt later op deze website.

Belanghebbenden kunnen tijdens deze 6 weken hun opmerkingen kenbaar maken. Deze opmerkingen worden vervolgens verwerkt in een samenvatting. 

Wanneer en waar kunt u de stukken inzien?

Het voorontwerp van het bestemmingsplan kunt u inzien van 22 juni 2022 tot en met 2 augustus 2022. Dit kan via www.ruimtelijkeplannen.nl of bij de gemeenteloket in Sneek. Let erop dat u hiervoor wel vooraf een afspraak moet maken. Dit kan via het algemene nummer 14 0515.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden