Voor én door inwoners van Súdwest-Fryslân

Sudwest12 is een gemeentebreed evenement in Súdwest-Fryslân waarbij geld

wordt ingezameld voor goede doelen die te maken hebben met ziektegenezing. Gemeentebreed betekent in dit geval voor én door de inwoners van deze grootste gemeente van ons land. De apotheose volgt op zaterdag 1 juli 2023 als op het LSC-terrein van Sneek de verschillende activiteiten tot een eind komen en het totaalbedrag bekend wordt gemaakt.

De organisatie van Sudwest12 is in nagenoeg dezelfde handen als die van de Samenloop voor Hoop in 2016, waar voor het KWF 200.000 euro werd opgehaald. “Het KWF heeft de stekker uit dit evenement getrokken”, zegt Ale Bok, voorzitter van Sudwest12. “Toen ben ik zo vrij geweest om een evenement te bedenken waar door de 89 kernen in de gemeente Súdwest-Fryslân activiteiten worden ontwikkeld met als doel geld binnen te halen voor mensen met een aandoening. Die aandoening hebben ze twaalf maanden per jaar, vandaar de naam Sudwest12. Sudwest12 klinkt als een zware storm. Wat wij willen is dat de activiteiten tot een storm aanwakkeren.”

Elke aandoening komt aan bod

“Waar we tegenaan liepen met de Samenloop voor Hoop, was dat mensen vonden dat ze al zoveel deden voor kanker. Waarom niet wat anders?”, neemt bestuurslid Kees Poiesz het woord over. “Toen hebben we bedacht om het zo breed te maken dat elke aandoening een keer aan bod komt.” Aandoeningen zijn ziektes in de breedste zin van het woord: ALS, hersenaandoeding, nierfalen, noem maar op. Last van een likdoorn valt er buiten, dat mag duidelijk zijn. “Komt een aandoening niet de eerste keer aan bod, dan wellicht een volgende keer”, zegt Poiesz. “Want het is wel de bedoeling dat Sudwest12 een vervolg krijgt. Afhankelijk van het succes jaarlijks of tweejaarlijks. En daarbij is de opbrengst niet eens zaligmakend. Het gaat erom dat alle kernen meedoen. Er zijn ruim 89.000 inwoners. Als elke inwoner € 1,20 inlevert, halen we ruim een ton op.” 

Minimaal 120.000 euro

“Het doel is 120.000 euro. Minimaal”, verduidelijkt penningmeester Geert Pieter Vermeulen. “De organisatie van het evenement mag niet meer dan 12.000 euro kosten. Hiermee geven we aan dat het budget niet onbeperkt is. Het geld moet naar de goede doelen.” 

Grote vraag is natuurlijk hoe de gelden straks worden verdeeld. Een feestje organiseren is één ding; zorgen dat de gelden bij de juiste mensen terecht komen is een tweede. Daarvoor is een speciale commissie benoemd onder voorzitterschap van Wouter van der Kam, oud-directeur van het Antoniusziekenhuis in Sneek.

Vrijheid om zelf iets te bedenken

Inschrijven gebeurt via de website. Dit heeft twee voordelen: de deelnemer is verzekerd en er is ook duidelijk welk doel wordt ondersteund. Peter Miedema van de organisatie, verantwoordelijk voor de PR: “Je moet de website ook zien als vergaarbak van de activiteiten. Je kunt er kiezen, maar hebt ook alle vrijheid om zelf iets te bedenken. De opbrengst gaat door twee. De ene helft wordt gebruikt voor vier tot vijf aan te wijzen onderzoeken. Met de andere helft worden mensen met een aandoening, wonend in Súdwest Fryslân, verblijd met ondersteuning en activiteiten om hun leed te verzachten. Te denken valt daarbij aan de stichting Laatste Wens, een Alzheimer Café, maar het kan ook De Zonnebloem zijn of stichting Pluk de Dag.” Voor de goede orde: er wordt geen geld geschonken aan individuen maar aan organisaties die annex zijn met de aandoening. 

Start of finish op het LSC-terrein

Zaterdag 1 juli volgend jaar gaat het gebeuren. Dan wordt het LSC-terrein aan de Leeuwarderweg in Sneek omgebouwd tot festivalterrein waar elke aandoening zijn eigen kraam heeft. Een aantal van de activiteiten die in de Waterspoorstad op die dag wordt georganiseerd, start op dit terrein. Voor te stellen is dat een atletiekvereniging twaalf kilometer gaat hardlopen; een fietsvereniging 120 kilometer gaat fietsen; er op het terrein een volleybaltoernooi wordt georganiseerd en zo zijn er legio acties te bedenken, allemaal met de start of finish op het LSC-terrein. 

De acties hoeven trouwens niet per se op die dag plaats te vinden. Dat mag ook eerder. Niet later. Penningmeester Vermeulen: “Belangrijk is dat er geld komt. Houd de kosten laag; zoek sponsors; zorg dat er zoveel mogelijk overblijft.” ’s Avonds is het feest op het terrein en wordt ook het eindbedrag bekend gemaakt. Het getal twaalf of een veelvoud daar van, is de rode draad. Het zal niemand dan ook verbazen dat de activiteiten op het LSC-terrein twaalf uur duren, van’ s morgens negen uur tot diezelfde tijd ’s avonds. 

Aanmeldingen stromen binnen

Ondanks dat er nagenoeg nog geen ruchtbaarheid is gegeven aan Sudwest12 stromen de aanmeldingen binnen. Niet in de laatste plaats door het enthousiasme van de vijf initiatiefnemers. Bestuurssecretaris Brenda Sterk is één van hen. Sterk: “In Woudsend hebben ze al drie keer een garagesale gedaan; het geld staat al op onze rekening. En een bedrijf was al een poos van plan een oldtimerrit te organiseren, dat gebeurt nu op 1 juli volgend jaar. En zo zijn er nu al tal van activiteiten. Het is een sneeuwbaleffect.” 

Stichtingsbestuur 

Het bestuur van de stichting Sudwest12 bestaat uit voorzitter Ale Bok, vicevoorzitter Kees Poiesz, penningmeester Geert Pieter Vermeulen, secretaris Brenda Sterk en Peter Miedema die de public relations voor zijn rekening neemt. 

Voor vragen en opmerkingen kan iedereen terecht op de website www.sudwest12.nl. Je krijgt direct een reactie.

 

Tekst en foto’s: Richard de Jonge
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden