SNEEK- Donderdag 3 juni vergadert de gemeenteraad. Onderwerpen die de raadsleden onder andere bespreken: de Regionale Energiestrategie (over het opwekken van duurzame elektriciteit), de jaarstukken 2020 (hoe zag het huishoudboekje van de gemeente er uit tijdens coronajaar 2020?), extra geld voor woningbouw in Súdwest-Fryslân en een zogeheten WOB-verzoek van een inwoner (via de Wet Openbaarheid Bestuur kan gevraagd worden om informatie openbaar te maken).

Je kunt de vergadering vanaf 19.30 uur live volgen. Terugkijken (per onderwerp) kan ook. Wist je dat……er naast de gemeenteraad drie raadscommissies zijn? Dit zijn:

Doarp, Stêd en Omkriten (DSO)

Boarger en Mienskip (BM)

Bestjoer en Finânsjes (BF)

Een raadscommissie adviseert de raad over besluiten die de gemeenteraad moet nemen. Inwoners die willen inspreken over een onderwerp kunnen dat in de commissievergaderingen doen, niet in de raadsvergadering.

Inspreken

In commissievergaderingen worden onderwerpen voorbesproken voordat ze in de raadsvergadering komen. Laat de raadsleden weten wat je vindt. Ook in coronatijd zijn er mogelijkheden om in te spreken. Afhankelijk van de coronamaatregelen die gelden kan dit tijdens de vergaderingen in het Bestjoershûs in Sneek of digitaal vanuit je eigen huis.

Inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan

Inwoners kunnen bij Ynwenners oan it Wurd inspreken over onderwerpen die niet op de commissieagenda’s staan. Ynwenners oan it Wurd vindt op dit moment vanwege de coronamaatregelen digitaal plaats. Woensdag 23 juni is de eerstvolgende keer, de laatste keer voor de zomervakantie. Wil je meedoen? Stuur dan een mail naar griffie@sudwestfryslan.nl

Vermeld in de mail: Het onderwerp dat je wilt bespreken met de raadsleden; Je naam, adres en telefoonnummer.

Mailinglijst gemeenteraad

Wil je weten wat er op de agenda’s van de commissies en gemeenteraad staat en wanneer de raadsleden onderwerpen bespreken die jij belangrijk vindt? Stuur dan een mailtje naar de Griffie via griffie@sudwestfryslan.nl dan zetten we je op de mailinglijst en krijg je een seintje wanneer de vergaderagenda’s bekend zijn.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden