Voedselbank Sneek-Wymbritseradiel verzorgt coördinatie voedselhulp Oekraïne

SNEEK-Voedselbanken Nederland waar ook de Voedselbank Sneek-Wymbritseradiel deel van uit maakt, heeft besloten om met de samenwerkende Europese Voedselbanken in 21 Europese landen, de voedselhulp te coördineren en uit te voeren.

Men wil hier mee op grotere schaal voedselhulp in Oekraïne en in de regio zoveel mogelijk door en vanuit de regio organiseren.

“Ons als voedselbank in Sneek, is gevraagd, waar dat mogelijk en gewenst is, plaatselijk en in onze regio voedselhulp te bieden. Wij hebben bij de gemeente Súdwest Fryslân onze hulp aangeboden en zullen indien nodig acties organiseren. In dat geval zal er een lijst met produkten worden gepubliceerd, waar behoefte aan is. Uiteraard juichen wij alle initiatieven voor hulp aan de Oekraïners van harte toe”, aldus in een persbericht van Voedselbank Sneek-Wymbritseradiel

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden