SNEEK- De Nederlanders die een Nederlandse vlag kopen gebruiken deze vaak op 27 april koningsdag en op 4 en 5 mei: daarna verdwijnt de vlag weer in de kast. Als u de vlag heeft aangeschaft toen u ook overging tot een vlaggemast heeft u nog wat meer kans dat de vlag op verschillende momenten wordt gebruikt. Maar over het algemeen zal hij verder alleen even een zijn donkere plek verlaat om aan te geven dat de zoon of dochter des huizes geslaagd is voor een examen of (en dat kan en mag) wanneer iets gevierd wordt, bijvoorbeeld een jubileum, huwelijk, ja zelfs een verjaardag. Zonde, want er zijn heel veel momenten dat u mag vlaggen.

Wanneer en hoe te vlaggen

Wat is nu eigenlijk een vlaggenprotocol (vlaginstructie)? Een vraag die je eigenlijk maar op een manier kunt beantwoorden : Richtlijnen wanneer en hoe de Nederlandse vlag dient te worden gebruikt.

Ten aanzien van het uitsteken van de Nederlandse vlag wordt onderscheid gemaakt tussen ‘uitgebreid vlaggen’ en ‘beperkt vlaggen’. Bij ‘uitgebreid vlaggen’ wordt de vlag uitgestoken van alle rijksgebouwen, zoals op Koningsdag. Bij ‘beperkt vlaggen’ behoeft de vlag alleen te worden uitgestoken van de hoofdgebouwen van de ministeries, benevens van de hoofdgebouwen van de niet (rechtstreeks) onder de ministeries vallende instellingen, zoals die van de Kamers der Staten-Generaal, de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman en de Hoge Raad der Nederlanden. 

Vaste data voor het vlaggen

De data waarop van de rijksgebouwen of uitgebreid (UV) of beperkt (BV) gevlagd moet worden zijn:

De data waarop van de rijksgebouwen of uitgebreid (UV) of beperkt (BV) gevlagd moet worden zijn:

31 januari (1 februari)

verjaardag van prinses Beatrix

BV

27 april (26 april)

Koningsdag

UV

4 mei (4 mei)

Nationale dodenherdenking, met halfstok vlaggen van 18.00 uur tot zonsondergang (ca. 21.10 uur zomertijd)

UV

5 mei (5 mei)

Nationale Bevrijdingsdag

UV

17 mei (18 mei)

Verjaardag van Koningin Máxima

BV

laatste zaterdag in juni

Veteranendag

UV

15 augustus (16 augustus)

formeel einde Tweede Wereldoorlog

UV

derde dinsdag in september

opening van de Staten-Generaal (alleen in Den Haag)

UV

7 december (8 december)

verjaardag van de Prinses van Oranje

BV

15 december (16 december)

Koninkrijksdag

BV

 (Als een datum op een zondag of een algemeen erkende christelijke feestdag valt, dient op de tussen haakjes vermelde datum te worden gevlagd.)

Gebruik oranje wimpel

Op Koningsdag en op de hierboven vermelde verjaardagen van leden van het koninklijk huis wordt de vlag met oranje wimpel gevoerd. Bij alle andere bijzondere gelegenheden zoals Bevrijdingsdag en Dodenherdenking wordt de Nederlandse vlag gehesen zonder oranje wimpel. De oranje wimpel zag het levenslicht bij het ontstaan van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden

De Nederlandse vlag

Wist u dat de Nederlandse vlag alleen tussen zonsopgang en zonsondergang gehesen mag worden, tenzij aan beide zijden de Nederlandse vlag volledig verlicht is. Wanneer de Nederlandse vlag gehesen wordt samen met andere vlaggen, dient de Nederlands vlag een ereplaats in te nemen. De ereplaats is de beste plaats, die afhankelijk van de situatie is: vooraan, midden of links vanuit het (aankomend) publiek gezien. 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden