Vierde editie Zomerschool SWF van start met 125 leerlingen

SNEEK- Van 21 augustus t/m 1 september a.s. wordt voor de vierde keer Zomerschool SWF georganiseerd, bedoeld voor kinderen die na de zomervakantie naar groep 6, 7 of 8 van de basisschool gaan.

Brugklastraining

Ook is er een Brugklastraining, voor leerlingen die over een paar weken de overstap maken naar het voortgezet onderwijs. Kinderen van 30 verschillende basisscholen in de gemeente Súdwest-Fryslân doen mee. Bij Zomerschool SWF krijgen ze twee weken extra lessen in rekenen en taal, woordenschat, spelling en begrijpend lezen. Er wordt gewerkt met een speciale zomerschoolmethode die bestaat uit veel taal- en rekenspellen. De aanstaande brugklassers worden klaargestoomd voor hun nieuwe schoolcarrière op de middelbare school met lessen in plannen, samenvatten en weerbaarheid. Zelf bandenplakken en boekenkaften staat ook op het programma.

Beste uit zichzelf

“Net als de voorgaande jaren hebben we een enorm aantal aanmeldingen gekregen. We hadden nog wel een paar klassen kunnen vullen. Veel kinderen krijgen te maken met een zogenaamde zomerdip, waarbij het geleerde van het afgelopen schooljaar in de zomervakantie wegzakt. Zomerschool SWF is een prachtige manier om goed voorbereid het nieuwe schooljaar in te gaan”, zegt coördinator Koos Pot. “En de leerlingen ontmoeten nieuwe kinderen, werken aan hun zelfvertrouwen en halen zo het beste uit zichzelf.”

Zomerschool SWF is een initiatief van Weekendschool SWF en de gemeente Súdwest-Fryslân

Het is gratis voor de leerlingen, maar niet vrijblijvend. “We verwachten dat iedereen alle dagen aanwezig is en actief meedoet.” De lessen worden gegeven door een jong en enthousiast team van ruim 25 leerkrachten en onderwijsassistenten. “Door met kleine klassen en een groot aantal begeleiders te werken is er volop aandacht voor de kinderen, zowel klassikaal als individueel. Er wordt ook veel tijd ingeruimd voor de persoonlijke leerdoelen van de leerlingen. Als een leerling aangeeft dat hij moeite heeft met bijvoorbeeld breuken of geld rekenen, dan gaan we dat extra oefenen. Wat zou het geweldig zijn als hij of zij aan het einde van Zomerschool het principe ervan doorheeft.”

De bouwplaats van Techno Lab is ook weer aanwezig. Hier krijgen alle klassen twee workshops aangeboden met o.a. zagen, timmeren, metselen en schilderen. “Leren door te doen, dat past heel goed bij de lessen van Zomerschool”, zegt Koos Pot.

Zomerschool SWF wordt gehouden in Sneek, in het gebouw van het Bogerman College aan de Hemdyk 47.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden