Viaduct over N7 in Sneek krijgt de naam 'Wicher Lemstra-viaduct'

SNEEK - Het college van b&w heeft, op advies van Naamgevingscommissie Súdwest-Fryslân, besloten het viaduct over de N7 tussen de bedrijventerreinen De Hemmen I, II en III in Sneek de naam 'Wicher Lemstra-viaduct' toe te kennen.

 

Aanleiding naamgeving
Eind 2021 startte de verkoop van bedrijfskavels op De Hemmen III In Sneek. Dit was voor een inwoner van Sneek en oud-medewerker van Rijkswaterstaat de aanleiding om een naamverzoek in te dienen voor het viaduct.

Wicher Lemstra; een creatieve, kritische en constructieve man
Bij de opening van de iconische houten brug over de N7 op 15 april 2009 stond gedeputeerde Piet Adema stil bij de inbreng van Wicher Lemstra: ”Kritisch, constructief, een onbezoldigd toezichthouder”. Lemstra, veehouder in Scharnegoutum, was inspreker nummer 23 van de 61 (!) insprekers op het milieueffectrapport (MER) ‘’Rijksweg 7 Sneek’’ uit 1995. Meer dan acht alternatieve tracés werden tijdens vier voorlichtings- en inspraakbijeenkomsten gepresenteerd.

Rijkswaterstaat en wellicht ook anderen, moesten wel even wennen aan het alternatief van Lemstra. Een tracé van een autosnelweg – tussen de wijken Tinga en Duinterpen en het landelijk gebied en de Brekken. Er werd naar inspreker Lemstra geluisterd. Zijn voorstel werd serieus genomen, doorgerekend en: uitgevoerd! De buitengewoon creatieve inzet van Lemstra verdient het volgens de indiener om levend te worden gehouden.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden