Troosteloos Flexaterrein waarschijnlijk nog jaar braak

Foto Henk van der Veer

SNEEK- Gisteravond beantwoordde wethouder Erik Faber (Groen Links) vragen van het CDA-SWF over het braakliggende Flexaterrein aan de Oppenhuizerweg in Sneek.

 

Dat er nu al maandenlang geen activiteit op het troosteloze terrein is, heeft te maken met de afkeuring van de plannen voor een supermarkt en een appartementencomplex door adviescommissie Hûs en Hiem, volgens de wethouder.

Waar tot 2008 de voormalige verffabriek CPS/ Flexa stond en de gemeente tot september 2020 het terrein huurde voor parkeergelegenheid, gingen in oktober van dat jaar de werkzaamheden van start om het terrein te saneren en bouwrijp te maken. Ondertussen ligt er een groot zwembad, is het terrein afgesloten door hekken met bordjes ‘Verboden Toegang’ en tier het onkruid welig.

Jumbo en appartementengebouwen

Het was (is??) de bedoeling de Jumbo-vestiging van het Normandiaterrein te verplaatsen naar het Flexaterrein. Ook zullen er appartementengebouwen komen, één boven op de Jumbo en eentje elders op het terrein. Er is uitgegaan van de mogelijkheid van 2 x 32 appartementen. Dat is maximaal, het kunnen er dus in de praktijk straks minder zijn.

Zorgwoningenprincipe

Het zorgwoningenprincipe was in eerste instantie meegenomen en in het bestemmingsplan technisch ook geregeld maar gedurende de verdere planvorming is dit losgelaten.

Reactie gemeente Súdwest-Fryslân

“Momenteel wordt er overleg gevoerd tussen de gemeente en de projectontwikkelaars Van Wijnen Projectontwikkeling Noord B.V., BPD Ontwikkeling B.V. en Elkien. Dat afstemmingsoverleg gaat in goede harmonie en we maken goede stappen op dit moment. De verwachting is dat we voor de zomer naar de welstandscommissie kunnen met de ontwerpen voor de nieuwe gebouwen. Daarna kunnen de benodigde vergunningen worden aangevraagd. De start van de bouw zal naar verwachting in de tweede helft van dit jaar zijn”, zo liet een woordvoerder van de gemeente Súdwest-Fryslân aan het begin van dit kalenderjaar schriftelijk weten.

Ondertussen ligt er nog steeds een troosteloze vlakte aan een van de toegangspoorten van de stad.

Wordt vervolgd…

 

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden