Tijdelijke noodopvang locatie Heeg gaat door

HEEG- Er komt een tijdelijke noodopvanglocatie voor asielzoekers in de voormalige Stayokay op It Eilân in Heeg. Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 5 oktober besloten om het verzoek van het COA in te willigen. Inwoners van Heeg zijn inmiddels geïnformeerd met een brief.

De noodopvang is toegestaan tot 1 mei 2022 voor maximaal 150 personen. Deze termijn wordt niet verlengd. De tijdelijke bewoners, voornamelijk gezinnen, zijn allen in het bezit van een verblijfsvergunning. De locatie in Heeg wordt nu geschikt gemaakt om de eerste bewoners te ontvangen. De locatie Stayokay is een dependance van het AZC in Sneek. Dat houdt in dat de leiding van Sneek ook de leiding van Heeg gaat vormen. Het COA heeft beveiligingsorganisatie Trigion ingehuurd voor het beheer van het terrein.

Er zijn de afgelopen weken gesprekken gevoerd met zowel Plaatselijk Belang als de inwoners. De reacties gaven vertrouwen dat er met het toestaan van deze tijdelijke noodopvanglocatie een verantwoorde keuze is gemaakt.

Het COA zoekt nog naar vrijwilligers voor al het werk dat moet gebeuren op de locatie in Heeg. Dit gaat om bijvoorbeeld tolken en gezinsbegeleiders. Aanmelden kan via de website www.sudwestfryslan.nl/tijdelijkenoodopvangheeg

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden