Thomas van Aquinoschool in Sneek mag zich Gezonde School noemen

SNEEK- De Thomas van Aquinoschool in Sneek heeft het vignet Gezonde School behaald, een jaar nadat het vignet Bewegen en Sport al aan de schoolmuur kon worden opgehangen. Op de ‘Thomas’ krijgen de kinderen twee uren per week gymles van een vakleerkracht gymnastiek.

En nu is het vignet Welbevinden behaald. Hierbij valt te denken aan Positive Behavior Support (PBS). Dit is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan Meidenvenijn met een daarvoor ontwikkelde methode.

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt de Thomas van Aquinoschool voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Bij dit vignet hoort een geldbedrag dat de school wil besteden aan het schoolplein, zodat kinderen nog fijner op het plein kunnen spelen en bewegen.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden