Tersoalster mienskip wil huurwoningen in eigen dorp zelf wel kopen

Foto: Facebook PvdA Súdwest-Fryslân

TERSOAL - Al enkele jaren staan er (sociale) huurwoningen in Tersoal leeg. Dit zijn zogenaamde seniorenwoningen zoals die veel in de jaren 70 van de vorige eeuw werden gebouwd. Met een gemeenschapsruimte en een grote waterpartij voor de deur. Sinds jaren worden deze woningen ook bewoond door jongeren.

Elkien heeft bij de verschillende dorpsbelangen in de Lege Geaen aangegeven dat ze hun woningpositie in de (kleine) kernen wil afbouwen. En dat er over 50 jaar onvoldoende vraag is naar nieuwe woningen. Vanuit de Mienskip komt nu de vraag of ze de woningen zelf ook kunnen kopen. Of met een eigen vereniging of coöperatie te komen tot een goed initiatief. Dit naar een succesvol voorbeeld van het dorp Irnsum.

PVDA Súdwest-Fryslân zou graag zien graag dat de Gemeente Súdwest-Fryslân Tersoal hierbij helpt en bijstaat en heeft daarom bij gemeente vragen gesteld naar de mogelijkheden.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden