Súdwest-Fryslân verwacht start bouw Hemmen III halverwege 2023

SNEEK- De zeven inschrijvers voor een zichtlocatie op de Hemmen III mogen begin oktober de concept contracten verwachten. Daarmee wordt hen een bedrijfskavel aangeboden. Na ondertekening kunnen de bedrijven aan de slag met de aanvraag van de Omgevingsvergunning. Daarnaast zet de gemeente de eerste stappen in de voorbereiding van fase 2 van de Hemmen III.

Bauke Dam, wethouder Economische Zaken, licht het belang van het voorlopige koopcontract toe: “Ik ben blij dat we deze stap nu kunnen zetten. Met de optieovereenkomst willen we de verdeling formaliseren. Daarmee kunnen bedrijven dan ook verder in de voorbereiding en planning van de bouw.”

Súdwest-Fryslân had verwacht de optieovereenkomsten in mei dit jaar al te versturen. Onvoorziene, externe ontwikkelingen, zoals een overbelast energienetwerk en het opduiken van de grote modderkruiper zorgden voor vertraging. Inmiddels is er genoeg duidelijkheid over het vervolg.

Tijdelijke energie-aansluiting ter overbrugging energietekort

Het overbelaste energienetwerk blijft wel een punt van aandacht. Súdwest-Fryslân onderhoudt hierover nauw contact met leverancier Liander. Het energiebedrijf heeft aangegeven in het 3de kwartaal van 2024 de bedrijven te kunnen voorzien van een elektra-aansluiting.

Dat lijkt ver weg, maar wethouder Bauke Dam verwacht dat dit geen problemen oplevert voor de bedrijven: “We verwachten dat de eerste bedrijven halverwege 2023 starten met de bouw. Voor de bouw wordt globaal een jaar aangehouden, dus 2de of 3de kwartaal 2024. Natuurlijk is tijdens de bouw ook energie nodig. Daarom hebben we besloten een tijdelijke centrale bouwstroom aansluiting te faciliteren, totdat een vaste aansluiting is gerealiseerd.”

Maatregelen duurzaamheid zodra energienetwerk het toelaat

Door de beperking op het energienetwerk is het ook niet mogelijk om energie terug te leveren. Dit was een belangrijk onderdeel van de toewijzing van de kavels. De gemeente heeft bij de toewijzing van de bedrijfskavels gebruik gemaakt van een menukaart duurzaamheid. Een onderdeel van de menukaart is het terug leveren van energie. Hier hebben alle inschrijvers punten op gescoord.

Wethouder Dam begrijpt dan ook dat de investering op dit vlak in een later stadium zal plaatsvinden: “We willen bedrijven niet dwingen deze investering te doen wanneer het nog geen zin heeft. Zodra het terug leveren van stroom mogelijk is, verwachten we van de bedrijven dat ze alsnog de duurzame maatregelen nemen. Dit leggen we ook vast.”

Voorbereiding fase 2 Hemmen III in gang gezet

Súdwest-Fryslân verwacht richting het einde van het jaar zekerheid over de invulling van de zichtlocaties op de Hemmen III. Ondertussen is Súdwest-Fryslân ook al bezig met de tweede fase van de ontwikkeling van het bedrijventerrein. Op dit moment is de gemeente bezig met het voorbereiden van de uitgifte van de overige kavels. In totaal gaat het om nog eens 12,5 ha.

 

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden