Súdwest-Fryslân investeert extra in welzijn en leerprestaties van schoolkinderen

SNEEK- Vanwege corona moesten scholen, opvang en sportclubs sluiten en dit is hard aangekomen bij veel kinderen en jongeren. Súdwest-Fryslân wil samen met betrokken partijen de gevolgen hiervan verkleinen. Met geld vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) ondersteunt de gemeente de komende drie jaar scholen met het verbeteren van welzijn van kinderen en jongeren. Súdwest-Fryslân krijgt hiervoor ruim 1,9 miljoen euro van het rijk.

 

Wethouder Jeugd en Onderwijs, Petra van den Akker: “We hebben met kinderopvang, onderwijs en maatschappelijke organisaties gekeken waar precies behoefte aan is onder schoolkinderen. Op die manier kunnen we doen wat écht nodig is voor de jeugd in onze gemeente. Gelukkig zien we ook dat veel kinderen en jongeren hun draai weer hebben gevonden. Daar waar dat nog niet vanzelf gaat, hebben we nu met het NPO-plan extra capaciteit om ondersteuning te bieden.”

Investeren in de toekomst

Door de coronacrisis nam het aantal jongeren dat zich eenzaam, somber en depressief voelt toe. Dat heeft invloed op de ontwikkeling van leerlingen en op hun mentale gezondheid. Scholen in Súdwest-Fryslân zien dat veel leerlingen een leerachterstand opliepen en extra ondersteuning en zorg nodig hebben.

Daarom krijgt de gemeente een eenmalige uitkering van het rijk vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Daarin is aandacht voor vertraging die kinderen hebben op school. Maar de nadruk van het programma ligt op mentale gezondheid en sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren. Petra van den Akker: “Er is een groep die nog dagelijks te maken heeft met de gevolgen van de coronacrisis. Deze kinderen hebben moeite om mee te komen op school, zitten niet lekker in hun vel of zijn depressief. Met het plan dat we in Súdwest-Fryslân hebben gemaakt met schoolbesturen en kinderopvang willen we investeren in de toekomst van deze kinderen en jongeren.“

Gezamenlijke aanpak door onderwijs, kinderopvang, gemeenten en partners

Een deel van het geld gaat direct naar scholen en kinderopvang. Ook organiseren jongerenwerkers van Stichting Sociaal Collectief activiteiten en ondersteunen zij jongeren van 18 t/m 25 jaar.

In het plan staan diverse acties benoemd, zoals het organiseren van trainings- en coaching programma’s voor pedagogisch medewerkers, leerkrachten en intern begeleiders. Zodat ze achterstanden leren herkennen, signaleren en waar mogelijk direct kunnen aanpakken, zelf of via doorverwijzing naar de juiste hulpinstantie. Ook wordt de inzet van schoolmaatschappelijk werkers uitgebreid.

De komende tijd wordt samen met de scholen en andere betrokkenen getoetst of deze extra ondersteuning effect heeft.

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden