Stichting 11-Stedenwandeltocht ontvangt de Gouden Erepenning

IJLST- In een ongedwongen sfeer heeft burgemeester Van Haersma Buma van Leeuwarden afgelopen vrijdagavond, namens de Koning, de zilveren erepenning uitgereikt aan de 75-jarige Stichting de 11-stedenwandeltocht, in Sportcentrum De Utherne in IJlst.

De bestuursleden en alle aanwezige vrijwilligers waren zeer verguld met deze waardering van de Koning.

De wandelsport is de laatste jaren in populariteit gestegen en daarom ziet de 11-Stedenwandeltocht de toekomst positief tegemoet. In 2022 wordt de 74e tocht gelopen van 24 – 28 mei. Men wandelt dan in 5 dagen langs alle Friese 11 steden.

Hoewel dhr. Buma in een andere gemeente een officiële handeling voltrok, kon hij dit goed weerleggen. De Stichting is nl. statutair gevestigd in Leeuwarden, de gemeente waar Buma burgemeester is. Ook heeft hij toestemming gevraagd aan burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân. www.11-stedenwandeltocht.frl.

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden