Startsein voor Friese campagne ‘Modder op de weg’

SNEEK- De Friese campagne ‘Modder op de weg’ is weer van start. Wethouder Boukje Tol van de gemeente Waadhoeke gaf afgelopen week het officiële startsein. Dit gebeurde bij loonwerkbedrijf Joostema in Minnertsga. De wethouder plaatste, met hulp van een van de eigenaren van het loonwerkbedrijf, langs de weg een modderbord. Iets wat agrariërs de komende tijd ook gevraagd wordt te doen als ze modder op de weg achterlaten. 

Het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) voert ook dit jaar de campagne 'Modder op de weg'. Dat is belangrijk, nu de oogsttijd er weer aankomt. Tijdens de oogsttijd rijden er dikwijls landbouwvoertuigen op de weg en die kunnen na hun oogst nog wel eens modder op de weg verliezen. Vooral in combinatie met regen kan dit gladheid veroorzaken.

Pas op modder op de weg

Om ongevallen te voorkomen, worden weggebruikers tijdens de campagneperiode gewaarschuwd voor de gevaren van modder op de weg. Ze worden gevraagd om langzamer te rijden. Agrariërs wordt verteld wat zij moeten doen als ze modder op de weg hebben achterlaten. Dat gebeurt door middel van spandoeken langs de weg, advertenties, posters en een radiospot op Omrop Fryslân. Daarnaast stelt het ROF de folder ‘Modder op de weg’ beschikbaar voor bestuurders van landbouwvoertuigen. Daarin staat wat ze moeten doen als ze modder op de weg hebben achtergelaten. De folder is verspreid via het blad Nieuwe Oogst, Friese gemeenten en landbouworganisaties zoals LTO en CUMELA Nederland.

De campagne is een initiatief van het ROF. Het ROF werkt aan het verbeteren van de Friese verkeersveiligheid, via campagnes, activiteiten op het gebied van verkeerseducatie en verkeersveiligheidsprojecten. Meer informatie over het ROF: www.rof.frl.

In de marge van deze campagne wordt aandacht gevraagd voor de kentekening van landbouwvoertuigen; deze plicht gaat 1 januari 2022 in.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden