Staatssecretaris Vivianne Heijnen krijgt in Bolsward plan voor aquaduct in de A7

Foto Omrop Fryslân Onno Falkena

BOLSWARD- De stad Bolsward lijdt onder geluidsoverlast en fijnstofproblemen van de A7. Bovendien staat het verkeer vooral in de zomer vaak vast als de brug in de autoweg openstaat. Het zorgt dan voor extra sluipverkeer in de stad.

Omdat de brug in de A7 aan vervanging toe is, vindt een werkgroep van burger en ondernemers in Bolsward dat het hoog tijd wordt om een aquaduct aan te leggen. Die plannen werden maandag in Bolsward aangeboden aan staatssecretaris Vivianne Heijnen van verkeer en waterstaat, in de hoop dat zij het project opneemt in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Sport (MIRT).

Geluidshinder en fijnstof

"Bolsward heeft nu veel geluidoverlast van de A7, vooral als de brug openstaat", vertelt Doet Boermans van de Werkgroep Aquaduct Bolsward. "Ook volgens de normen van Rijkswaterstaat is er nu teveel geluidshinder en fijnstof."

De mooiste oplossing volgens Boermans is om de A7 over een afstand van 1100 meter verdiept aan te leggen met op de plaats van de verouderde brug een aquaduct.

"Een mooi plan, zeker omdat het uit de gemeenschap komt en niet van de politiek", zei staatssecretaris Heijnen in haar eerste reactie. "Het is natuurlijk aan de gemeente en de provincie om dit verder te brengen, maar ik zal dit zeker doorgeven aan minister Mark Harbers."

Investeringen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft vorige week 7,5 miljard euro verdeeld voor investeringen in de infrastructuur in het hele land. Van dat geld belandt nog geen anderhalf procent in Fryslân, Groningen en Drenthe.

Het voorstel voor het nieuwe aquaduct bij Bolsward is dan volgens de inwoners ook een mooie kans om meer geld in Fryslân te investeren, zo vindt de werkgroep.

Vivianne Heijnen vindt die redenatie wat te makkelijk. "Dat geld van vorige week was vooral voor infrastructuur die nodig is om woningbouw te realiseren. In sommige gebieden, zoals ook in Limburg, is woningbouw mogelijk zonder nieuwe infrastructuur aan te leggen. Dan hoef je dat geld ook niet uit te geven."

De inwoners van Bolsward voelden zich net weer bemoedigd door de reactie van de staatssecretaris. "Bolsward zit nu voor een groot deel op slot door de A7. Als je dat probleem oplost, dan ontstaat er meer ruimte voor nieuwbouw", zegt Boermans.

Ze ziet verder ook goede kansen om het toerisme en de recreatie verder uit te bouwen. "Zonder brug kun je in Bolsward vrij in- en uitvaren. Met minder overlast van het verkeer wordt het ook een stuk prettiger om in de stad te verblijven." Met een verdiepte autoweg wordt de binnenstad ook zichtbaarder voor reizigers vanuit het zuiden.

Kosten

Hoeveel de Bolswarder aquaductplannen precies kosten is nog niet berekend. Het gaat de inwoners er nu eerst om dat de Provincie Fryslân en het Rijk het plan omarmen.

De werkgroep aquaduct Bolsward zal daarom na staatssecretaris Heijnen en het CDA ook alle politieke partijen van Fryslân vragen om het aquaduct in de A7 op te nemen in de verkiezingsprogramma's.

Lightrail-trein

Lijsttrekker Friso Douwstra van het Friese CDA maakte in Bolsward bekend dat zijn afdeling de Zuidwesthoek van Fryslân met een lightrail-trein wil verbinden met de toekomstige Lelylijn. In het plan voor een aquaduct in de A7 stond ook de wens voor een lightrail van Bolsward over Sneek en Joure naar Heerenveen.

Douwstra vindt dat de provincie de mogelijkheden voor zo'n Friese lightrail de komende jaren serieus moet onderzoeken. De gedeputeerde was ook positief over de Bolswarder wens om de autoweg A7 over 1.100 meter te verlagen in combinatie met een aquaduct.

"Het CDA vindt het belangrijk dat je niet alleen kijkt naar de grote bereikbaarheid, maar ook naar de bereikbaarheid in de provincie", zegt Douwstra. "Nodig mensen ook uit met nieuwe vormen van openbaar vervoer. Als je het over verduurzaming hebt in het openbaar vervoer ligt daar ook een kans."

 Bron: Omrop Fryslân

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden