Spreeuwenwolken boven de rietvelden van Gaast

Foto Wytske Heida

GAAST- “Tjsin it momint dat de sinne ûnder giet, komme hûnderten, faaks wol tûzenen protters nei de reidfjilden by Gaast om dêr de nacht troch te bringen”, schrijft fotografe Wytske Heida.

 

Uiteraard heeft Wytske een aantal foto’s van de spreeuwenwolken genomen, waarvan wij er hier één plaatsen.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden