Wethouder Bauke Dam opent rugbyveld Sneek met rake conversie

SNEEK-Nadat hij eerst een rood-wit lint had doorgeknipt schopte de kersverse wethouder van Súdwest-Fryslân, Bauke Dam, een conversie tussen de palen en opende op deze manier het rugbyveld van Rugbyclub Sneek.

“De afgelopen weken hebben inmiddels zo’n 300 basisschoolleerlingen een rugby-clinic gehad”, vertelde technisch voorzitter Albert Jan van der Wal van de jonge Sneker rugbyclub.

“Je ziet gewoon dat het voor de jeugd weer eens iets anders is en wij ervaren louter enthousiaste reacties. Het spreek enorm aan. Rugby is op dit moment sowieso populair.”

Er was vanavond dan ook oranjekoek met het logo van de jongste Sneker sportclub die ook een enorme groei doormaakt. Op dit moment zijn er al ruim 80 leden in verschillende leeftijdscategorieën. Het enthousiasme spat er dan ook gewoon af! Niks geen gemekker dat er in deze coronatijd even niet in een boks omgekleed kan worden, gewoon op het veld. Klaar!

In de arm knijpen

Van der Wal, zelf initiatiefnemer van de nieuwe rugbyclub, moet zichzelf zo nu en dan ook even in de arm knijpen dat er binnen een jaar al zo’n grote toeloop is. Wethouder Bauke Dam hoorde het allemaal glunderend aan.

“Ut is tòch un ear om dit as earste representasy-aktiviteit doën te maggen. At je binnen acht maanden suks delsette met gedreven frijwilligers en de jeugd der bij betrekke dan bin ik as wethouwer blij”, vertelde Dam in onvervalst stads. Ook zijn openingstoespraakje deed de wethouder in het Snekers! Het leverde hem applaus op!

Goede samenwerking met gemeente

“Vanaf het begin heb ik de gemeente opgezocht en mijn plan voorgelegd. Ik had een paar stakeholders toen ik aan dit avontuur begon: de oud-leden van de voormalige Rugbyclub Sneek, de gemeente Súdwest-Fryslân en de rugbybond. Verder had ik een faciliteit nodig en die vond ik bij voetbalvereniging O.N.S. Sneek. Met name Klaas Uil heeft ons heel goed geholpen.”

“De gemeente hoorde mij welwillend aan. Ze konden de Rugbyclub Sneek van vroeger en zagen ook wel in dat de tijden veranderd zijn en dat de sport groeiende is. Als ik bestaansrecht kon aantonen door meerdere trainingen te verzorgen beloofde de gemeente dat ze misschien wel iets voor ons wilden doen. Het was even puzzelen waar we naar toe moesten en er was zelfs eerst sprake dat we naar Folsgare konden, op het kaatsveld aldaar. Maar toen kwam de mogelijkheid om naar een terrein op het Schuttersveld te gaan. We hebben niet veel middelen en we willen ook andere sporten toestaan, zoals het kaatsen. Scholen maken ook gebruik van het veld. Het heeft geen omheining en het is een publiek toegankelijk veld”, aldus Van der Wal, die zelf ook nog actief is op het rugbyveld.

Na de opening begonnen de leden vanavond ‘volle bak’ aan de training en schonken Hetty en Dinie Visser ( de laatste is de super enthousiaste secretaresse en pr-dame van Rugbyclub Sneek) nog maar eens ‘een bakje koffy’ in: “Wij wolle gastfrij wêze!” Geslaagd Rugbyclub Sneek!

Zondagmiddag is er voor het eerst een thuiswedstrijd voor Rugbyclub Sneek, de tegenstander is dan Emmen. Zie ook: https://www.facebook.com/rugbyclubsneek/
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden