Sneek Wit Zwart kiest voor wijziging speeldag

Foto Nico Altenburg

SNEEK- Naast de goedkeuring van de verhuizing van Black Boys naar het complex aan de Molenkrite hebben de leden van Sneek Wit Zwart gisteravond tijdens de digitale algemene ledenvergadering ook ingestemd met een wijziging van de speeldag, waarbij het prestatievoetbal met ingang van het seizoen 2021-2022 van de zondag naar de zaterdag wordt verplaatst.

Sneek Wit Zwart enquêteerde begin dit seizoen de leden en uit die enquete kwam naar voren dat het overgrote deel (ruim 63%) voor een verschuiving van het de zondag naar de zaterdag opteerde. Bijna 15% van de leden hield vast aan de zondag als speeldag, terwijl 22% geen uitgesproken voorkeur had. Naar aanleiding van die enquete is de verschuiving van de speeldag door middel van interviews met kader c.q. leden en gesprekken met zowel sponsoren als de KNVB nader onderzocht, waarna de uitkomsten van die consultaties samen met die van de enquete ter goedkeuring aan de leden zijn voorgelegd.

Al langere tijd is er binnen het voetballandschap sprake van een verschuiving van de zondag naar de zaterdag en ook Sneek Wit Zwart kreeg te maken met de ontwikkeling, waarbij er een verminderde bereidheid was om op zondag te spelen. Daarnaast lagen financiële argumenten ten grondslag aan het onderzoek en hoopt de club wanneer het prestatievoetbal volledig op zaterdag plaatsvindt, een betere (ver)binding tussen de jeugdopleiding en het eerste elftal tot stand te brengen.

Verder liet het bestuur weten dat het streven erop gericht om in 2024-2025 op zaterdag in de eerste klasse uit te komen. Daarvoor moet een herkenbaar elftal met spelers uit de eigen opleiding en met uitstraling naar de regio de basis vormen, waarbij een nieuw voetbaltechnisch beleidsplan als leidraad moeten dienen. Dat plan hoopt de club binnenkort te presenteren, terwijl het bestuur verder voornemens in om de leden periodiek over de vorderingen te informeren.

Bron: https://pengel.weebly.com/

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden