Sneek Wit Zwart kiest voor de zaterdag

SNEEK- Het hing al een tijdje in de lucht, maar de verschuiving van de speeldag bij Sneek Wit Zwart lijkt er nu echt te komen. Op vrijdag 9 oktober a.s. wordt tijdens de algemene ledenvergadering van de wit-zwarten namelijk een voorstel in stemming gebracht om het prestatievoetbal op zondag vaarwel te zeggen en om alleen op zaterdag met prestatievoetbal verder te gaan. 

Bij punt 8 van de agenda staat het volgende te lezen:

“Op dit moment kennen we binnen onze vereniging, naast Vrouwen 1, prestatieteams voor mannen op zaterdag en zondag. Door maatschappelijke veranderingen staat het zondagprestatievoetbal onder druk, zoals in de voorgaande Algemene Ledenvergaderingen is toegelicht. In navolging van die vergaderingen wordt voorgesteld om de focus van het prestatievoetbal voor mannen te verplaatsen van zondag naar zaterdag.

Daarmee kunnen alle middelen (onder andere financieel, organisatorisch en demografisch) zodanig worden ingezet dat het prestatievoetbal binnen onze vereniging alle handvaten en aandacht krijgt die het verdient en sluit deze natuurlijker en praktischer aan bij de jeugdopleiding op zaterdag.

Bij dit agendapunt worden de bevindingen van de bij dit onderwerp aangestelde onderzoekscommissie nogmaals gepresenteerd en worden ook de praktische zaken en standpunten van stakeholders (zoals bijvoorbeeld de kadercommissies, veldbezetting, sponsoren en spelersraden van de betrokken elftallen) toegelicht.

Benadrukkingswaardig is het dat er voor alle andere elftallen binnen onze vereniging met dit voorgestelde besluit niets verandert, zij blijven gewoon spelen op de dag waarop zij dit nu ook al doen. De voorgestelde wijziging betreft alleen het verschuiven van de focus op de prestatiesport bij mannen van zondag naar zaterdag.”

Black Boys

Ook een opvallend agendapunt is de toekomst van vv Black Boys

“In de voorgaande Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur de leden geïnformeerd over het verzoek dat de vereniging van het bestuur van stadsgenoot VV Black Boys heeft ontvangen. Het verzoek omvatte een vraag om mee te denken de positie van VV Black Boys in de nabije toekomst.

In deze Algemene Ledenvergadering zal vanuit onze vereniging een update van dit proces worden gegeven en wil het verenigingsbestuur graag met de leden beslissen over de verdere omlijning van eventuele toekomstige stappen, zodat eventuele afspraken in de toekomst op adequate wijze en binnen de gestelde kaders kunnen worden vormgegeven.”

Een publiek geheim is dat het bijna 100-jarige Black Boys wel wil verkassen naar de Lemmerweg. Op 9 oktober is er bij Black Boys ook een ledenvergadering waar dit punt op de agenda staat.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden