Geen compensatie vanwege 'peilmaand'

SNEEK- Een deel van de amateurclubs die één of meerdere trainers in dienst hebben, grijpt door wat de KNVB een weeffout noemt, naast de NOW-3.0 compensatie van € 3.500,--. De betreffende clubs die normaliter voor deze vergoeding in aanmerking komen, lopen deze mis omdat als "peildatum" juni 2020 is genomen en dat is uitgerekend de maand waarin veel clubs geen trainer op de loonlijst hebben staan.

 

De betreffende clubs dienden over de maand juni 2020 bij de belastingdienst een nihilaangifte in en op grond daarvan wordt hen nu de NOW-compensatie ontzegd. Dit probleem zou men eenvoudig kunnen ondervangen door een andere maand als "peildatum" te kiezen, doch overleg met het UWV en de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft tot nu toe nog niet tot resultaat geleid.

Inmiddels zijn aan de betrokken ministers kamervragen gesteld, omdat deze bureaucratische toepassing van de regels voor de sport die door de coronamaatregelen waarbij sinds begin wedstrijden met en zonder publiek zijn verboden en sportkantines zijn gesloten, toch al hard getroffen wordt, problemen oplevert en omdat met een minder formele benadering een bedrag van "slechts" zo'n 2 miljoen euro is gemoeid.. 

Om die reden wordt vanuit de Zeister bossen opnieuw een appèl gedaan op het kabinet om deze weeffout te herstellen. Naar het oordeel van de KNVB kan het niet zo zijn dat organisaties als amateurclubs als gevolg van de door het kabinet afgekondigde maatregelen veel inkomsten mislopen en dat zij daarvoor in het geheel niet gecompenseerd worden, omdat een wel heel erg formele benadering hun uitsluit. 

Bron: https://pengel.weebly.com/