SneekermeerRun gecanceld

Sneek- Op zaterdag 17 oktober zou de 1ste SneekermeerRun van start gaan. Door corona gaat de loop echter niet door. Eerst het bericht van de organisatie over de aankondiging dat het festijn niet doorgaat. Met aansluitend de reactie van de gemeente Súdwest-Fryslân.

“De organisatie van de SneekermeerRun heeft al een aantal weken nauw contact met team vergunningen van de gemeente Súdwest Fryslân en haar veiligheidsregio. Na positieve bevindingen van de veiligheidsregio en gemeente voor een 1e startwave en 2e startwave is de organisatie verdergegaan met haar voorbereidingen van het evenement wat exact volgens de protocollen zal worden georganiseerd die zijn opgesteld door de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie. Draaiboeken, protocollen, voorzorgsmaatregelen, verkeersplan, medewerkers indelingen en plattegronden (borden, routes, indeling start en finish en hekken) zijn naar de gemeente gestuurd."

"Hier en daar zijn extra aanpassingen doorgevoerd na vragen van de gemeente en veiligheidsregio vanwege de aangescherpte coronamaatregelen (geen publiek bij de start en finish en langs het parcours met daarbij ook nog een mondkapje verplicht zodra je het start en finishgebied zal betreden. Ook op veiligheidsniveau zijn er extra maatregelen getroffen door extra verkeersregelaars in te zetten op vaste posities en borden langs de weg."

"De gemeente Súdwest Fryslân geeft aan dat er nu ineens onvoldoende is nagedacht over de veiligheid op de reguliere wegen (waar de organisatie extra verkeersregelaars inzet?) en het weren van publiek langs de route (voorbijgangers die langs fietsen en even kijken worden gezien als publiek?)".

"De organisatie van de SneekermeerRun heeft meerdere malen gevraagd om een videocall of langs te komen op gesprek om de plannen mondeling duidelijk te bespreken met gemeente en veiligheidsregio. Helaas wil de gemeente hieraan geen medewerking verlenen om verdere duidelijke uitleg te krijgen van de plannen en heeft de toestemmingen ingetrokken..."

"De organisatie heeft er alles aan gedaan het evenement veilig te kunnen laten verlopen. Helaas heeft dit niet mogen helpen. De 1e SneekermeerRun van zaterdag 17 oktober 2020 gaat definitief niet door. Er zal de komende weken worden gekeken of het evenement kan worden verplaatst naar een nader te bepalen datum. Eén en ander hangt natuurlijk samen met de medewerking van de gemeente…"

"In de tijd dat alle mogelijkheden worden bekeken voor een andere datum blijven de inschrijvingen staan. We hopen hierbij alle deelnemers en medewerkers voldoende te hebben geïnformeerd."

"Mochten er verdere vragen zijn, dan kun je contact opnemen via het formulier op www.SneekermeerRun.nl

De reactie van de gemeente SWF:

Corona

Op dit moment hebben wij in Nederland te maken met verslechterende omstandigheden doordat het Coronavirus weer oplaait. In verband daarmee heeft het kabinet nieuwe strengere maatregelen afgekondigd. Sinds afgelopen donderdag is er ook in Fryslân sprake van een verslechterd scenario en sprake van de fase oranje ‘zorgelijk’ door het grote aantal toenemende besmettingen.

Noodverordening

Vanuit de noodverordening en daaruit voortvloeiende maatregelen moet iedere organisator van een sportwedstrijd aantonen en er voor zorgen dat er geen publiek langs de kant/route aanwezig is. In de huidige opzet van dit evenement heeft de organisatie dit niet aangetoond.

Onvolledige aanvraag

Ondanks herhaaldelijk verzoek heeft dhr. Valk niet de vereiste stukken aangeleverd op basis waarvan een vergunningaanvraag wordt getoetst. Dergelijke stukken zijn essentieel om een aanvraag op veiligheid te kunnen beoordelen.

Bovendien moet uit deze stukken blijken dat de organisatie voldoende heeft nagedacht en maatregelen treft voor een veilig en ordelijk verloop voor deelnemers.

Kortom

Het organiseren van een evenement is op dit moment aan dusdanige strenge eisen gebonden, waarbij de bestrijding van Covid-19 voorop staat, dat er geen andere mogelijkheid was om de organisatie te kennen te geven dat de aanvraag in de huidige opzet geen kans van slagen had. Hierop heeft de organisatie zelf via een Facebook-bericht aangegeven er de stekker uit te trekken en mogelijk een nieuwe datum te willen plannen.

 

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal ā€“ aan onze vrienden