Spoorwegovergang Boazum wordt eerder beveiligd

SNEEK- De niet actief beveiligde spoorwegovergang aan de Singel in Boazum wordt in de loop van 2022 beveiligd. Ook moet uiterlijk 1 juli as. de financiering vanuit regionale overheden er liggen voor hun deel van de aanpak van spoorwegovergang Schuilenburg in Hindeloopen. Dit is de uitkomst van bestuurlijk overleg dat de gemeente Súdwest-Fryslân afgelopen week voerde met ProRail, Provincie Fryslân en het ministerie van IenW.

De niet beveiligde spoorwegovergang in Hindeloopen moet uiterlijk in 2023 zijn aangepakt. Dit is conform de verplichting die ProRail heeft vanuit het landelijke NABO programma. ProRail is dan ook al met eerste planuitwerking bezig. Tot die tijd worden ter plaatse tijdelijk extra maatregelen getroffen, zoals extra verkeersborden en wegmarkering.

Directe aanleiding voor het versneld doorpakken voor beide overwegen is het ongeval dat op zaterdag 5 juni jl. plaatsvond op de spoorwegovergang in Boazum. Bij dit tragische ongeval kwamen twee personen om het leven. ‘Het is belangrijk dat we ons samen sterk maken voor veilige spoorwegovergangen’, aldus wethouder Mirjam Bakker. ‘Ieder ongeluk is er één te veel.’ Daarnaast geeft Bakker aan tevreden te zijn over het constructieve overleg. ‘We hebben in een goede sfeer afspraken met elkaar kunnen maken. Het is belangrijk dat de urgentie onderkend wordt en dat er nu ook echt iets gaat gebeuren.’

‘Een zo snel mogelijke beveiliging van Niet Actief Beveiligde Overwegen is een must. Het is onverteerbaar dat er nog onbeveiligde overwegen zijn waar mensen om het leven komen’, zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder.

Dorothé Wennekendonk, regiodirecteur van ProRail, herkent zich in de urgentie en heeft toegezegd de doorlooptijd van processen te versnellen, zonder daarbij afbreuk te doen aan het tot stand komen van een veilige oplossing. ‘Voor de Singel Bozum betekent dit dat uitvoering van 2023 naar voren wordt gehaald. Details daarvoor werken we nog uit. Voor Schuilenburg Hindeloopen werken we ook naar beveiliging toe, maar met de omwonenden willen nog meer maatregelen bereiken. Daarover zijn we in gesprek. Laat duidelijk zijn, liefst heffen we overwegen op, maar hier is dat in verband met de bereikbaarheid niet mogelijk. Het realiseren van een beveiligde overweg moet vanwege veiligheid zorgvuldig gebeuren. We willen graag benadrukken dat zolang ze er nog liggen, uiterst voorzichtig te zijn als je zo’n overweg moet oversteken.’

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden