Sneker Waterpoort kleurt groen in de Week van de Pleegzorg

SNEEK - Van 3 tot en met 10 november 2021 is de Week van de Pleegzorg. In deze actieweek is er aandacht voor kinderen die geen stabiele en veilige thuissituatie hebben. Voor een passende plek voor elk kind waar het zo thuis mogelijk kan opgroeien zijn meer mensen nodig, ook in Friesland. Ieder jaar streeft Jeugdhulp Friesland naar 50 nieuwe pleeggezinnen maar dit lukt helaas niet altijd.  

Opgroeien in een gezin. Voor de meeste kinderen is dit de normaalste zaak van de wereld. Maar wat als de problemen in een gezin zo groot zijn dat een kind (tijdelijk) niet thuis kan wonen? Dan is (tijdelijk) wonen in een pleeggezin vaak het beste alternatief. Op dit moment zijn er in Nederland ruim 19.000 pleegkinderen. In Friesland maken 850 kinderen voor korte of langere tijd gebruik van pleegzorg dankzij de inzet van circa 650 pleeggezinnen.

Jeugdhulp Friesland biedt verschillende vormen van pleegzorg. Er is kortdurende pleegzorg, die vooral is bedoeld om een kind tijdelijk op te vangen. Bijvoorbeeld in een crisissituatie en als nog niet duidelijk is of een kind (weer) terug kan naar de ouders. Kan een kind niet meer thuis wonen? Dan bieden we langdurige pleegzorg. Ook is er een vorm waarbij het kind thuis blijft wonen maar op vaste momenten naar een pleeggezin gaat, dat noemen we deeltijdpleegzorg.

#Groenlicht
In de actieweek zijn er - in samenwerking met gemeenten en ambassadeurs – verschillende activiteiten. In heel Nederland zijn verschillende markante plekken groen verlicht. In Friesland zijn dat De Waterpoort in Sneek en het hoofdkantoor van Jeugdhulp Friesland in Leeuwarden. Om voor de kinderen die wachten op een pleeggezin het licht op groen te zetten, zijn meer pleegouders nodig.

De Opening (van de Friese ) Week van de Pleegzorg is dinsdag 2 november in de Stadsherberg Sneek. Namens Jeugdhulp Friesland is de heer Johan Krul, directeur bestuurder aanwezig. Namens gemeente Súdwest-Fryslân is dat de verantwoordelijk wethouder de heer Mark de Man.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden