Sneek is wear 23 Sneekologen riker

Op'e foto ontbreekt Sneekologe Ciska Walstra, dy't op fakaansy is
Foto Nico Altenburg

SNEEK- Gisteravend fond op ’e Starttoren, midden in dé Sneekermear, de sertifikaatútreiking plak fan de tiende jaargang Sneekology.

De kursus ging op 2 april 2009 fan start, un inisjatyf fan toemalech Sneker PvdA-raadslid Ömer Kaya tegare met Henk van der Veer. Ondertussen is ut projekt deur Sietse Wierda en Henk van der Veer in’e loop fan’e jaren aardech handen en foeten geven.

Gastdosenten met kennis fan saken

Ut doël fan’e populêre kursus is nòch altyd om (oud-) Snekers en nieuwe Snekers de mogelekheid te bieden om mear an’e weet te komen over hun stad. Dêrfoar fòlge de kursisten, per jaargang tussen de 20 en 25 persoanen, seuven avenden over kultuer, taal, kunst, spòrt, geskiedenis, arsjitektuur, Sneker ekonomy en literatuur. Allemaal laachdrempelech mar tòch ok wear nyt. Gastdosenten, met kennis fan saken, dompele de kursisten onder in de wòndere weareld fan de Waterpoartstad. Na ouloop fan de kursus maggen de deelnimmers sich sertifiseard Sneekolooch noeme.

Fan jong tòt oud

De groepen wurde su difers mogelek samensteld, fan oud tòt jong ( dit jaar trouwens nadruklek entûsiast anwezech!), fan impòrt tòt ras-echte Snekers. Der is al jaren un wachtlijst, dat foar ut noadege kommentaar sòrgt, yts wêr’t de òrganisasy stoïsijns onder bliëft.  Foarlopech gaan Wierda en Van der Veer, met ondersteuning fan Nico Altenburg, fleurech deur met ut geven fan’e kursus. Omdat de kursus ondertussen de tiende jaargang had het sal der fòlgend foarjaar un écht reüny òrganiseard wurde.

Foar mear info: http://sneekology.nl/sneekology/

 

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden