Skriezekrite fan Idzegea.

Foto Wytske Heida

IDZEGEA- Herstel en behoud van weidevogellandschap en –populaties vraagt om verantwoord beheer van boerenland. Voor 40 boeren in Zuidwest-Fryslân niets nieuws. Zij werken al sinds 2005 samen in Skriezekrite (gruttokring) Idzegea. Een initiatief, gesteund door diverse organisaties, dat het aantal weidevogels wil vergroten. Het werkgebied beslaat zo’n 1675 hectare.

Fotografe Wytske Heida was gisteren in Idzegea en maakt bovenstaande foto, Fryslân is moai!
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden