Sint Martinuskerk 150 jaar

SNEEK- Op vrijdag 14 oktober a.s. is het honderdvijftig jaar geleden dat de Sint-Martinuskerk aan de Singel door mgr. Schaepman, de aartsbisschop van Utrecht, plechtig werd ingewijd. Omdat ook niet-katholieke Snekers belangstelling zullen hebben voor de lotgevallen van hun katholieke geloofsgenoten in die anderhalve eeuw, wordt er ook in GrootSneek aandacht gevraagd voor dit jubileum dat op en rond de wijdingsdatum – 14 oktober dus – zal worden gevierd.

Een redactiecommissie is bezig om een jubileumboek samen te stellen met veel foto’s en aansprekende verhalen, waarbij natuurlijk aandacht wordt besteed aan het door de bekende bouwmeester Pierre Cuypers ontworpen kerkgebouw (dat ten minste twee keer op de nominatie stond om te worden afgebroken!).

'Mensen in en rond een gewijd gebouw'

De titel van het boek, Mensen in en rond een gewijd gebouw, geeft daarnaast al aan dat ook en vooral mensen centraal zullen staan: prominente en minder prominente katholieke Snekers, markante pastoors, kapelaans en religieuzen, enz. Verder is er aandacht voor de kerk toen en nu, de kerk in crisistijd, ‘weetjes’ uit het archief en nog veel meer. Het boek zal ca. 125 pagina’s bevatten en verschijnt in een gebonden uitgave op handzaam A5-formaat.

Het boek kost € 15,00. U kunt voor deze prijs nu alvast intekenen door onderstaand strookje volledig in te vullen en in de brievenbus van de rooms-katholieke pastorie, Singel 64, te deponeren. U mag uw inschrijving ook mailen naar communicatie@sintantoniusparochie.nl.

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden