Roeivereniging De Geeuw benoemt Frans Middelhoff tot erelid

SNEEK- Afgelopen woensdag 17 november tijdens de algemene ledenvergadering is lid van het eerste uur, Frans Middelhoff (87 jaar) benoemd tot erelid van Roei- en kanovereniging De Geeuw. In het 36-jarige bestaan van de vereniging is Frans het vierde erelid.

Frans heeft zich vanaf het allereerste begin verdienstelijk gemaakt op velerlei gebied. Zo heeft hij een grote rol gehad in de nieuwbouw van het huidige botenhuis. Tot aan de dag van vandaag is hij nog betrokken bij het onderhoud hiervan, hij onderhoudt het buitenterrein en samen met de materiaalcommissie zorgt hij voor het vlot aan de Geeuwkade, waar elke roeier zijn boot in het water legt. Frans is vijf jaar penningmeester van de vereniging geweest. Hij roeit nog altijd twee keer per week met zijn roeimaten en regelmatig stuurt Frans de kerkboot over de Friese wateren en voorziet hij de 14-koppige bemanning van landschappelijke wetenswaardigheden.  

Bijna 200 leden

Momenteel heeft Roei-en kanovereniging De Geeuw bijna 200 leden. Afgelopen jaar zijn er weer twee nieuwe boten in gebruik genomen. Een vier zonder stuur gedoopt met de naam Joustervaart en een 8 met stuur. Deze, en de vele andere boten, zijn regelmatig te zien op de wateren in en om Sneek. In het voorjaar, op zaterdag 26 maart 2022, is de informatieve open dag voor mensen die willen (her)starten met roeien.

Meer informatie op de website www.degeeuw.nl.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden