Provincie zet € 5 miljoen extra in om bedrijven en organisaties te ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis

De provincie Fryslân zet € 5 miljoen extra in om bedrijven en organisaties te ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis. Met elf extra maatregelen voor de komende maanden steunt de provincie MKB, sport, cultuur, onderwijs en media in de volle breedte. Vanaf 13 juli mogelijk is om met terugwerkende kracht subsidie te ontvangen. De subsidie wordt verstrekt over de investeringen die zijn gedaan om je bedrijf 'corona proof' te maken.

In het kort;

  • De kosten zijn gemaakt na 6 mei 2020
  • De hoogte van de subsidie moet minimaal €1.000,-  en maximaal €1.500,- bedragen
  • De activiteiten moeten financieel en praktisch uitvoerbaar zijn volgens de RIVM-richtlijnen op het moment van aanvragen
  • Per onderneming kan maximaal één aanvraag worden ingediend
  • De activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd is uiterlijk gerealiseerd binnen zes maanden na de datum van ontvangst van de aanvraag

Hierbij ontvang je de link naar meer informatie en de link om de subsidie aan te vragen.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden