Realisatie oorspronkelijke bomenroute Wilhelminapark Sneek

Foto Henk van der Veer

SNEEK- In 2018 startte de stichting Sneek van weleer met het ambitieuze project om in samenwerking met de gemeente Sudwest Fryslan en diverse partners, fondsen en sponsoren het Wilhelminapark in Sneek een flinke opknapbeurt te geven en in oude luister te herstellen.

Educatieve bomenbordjes

Op 18 november 2020 zijn de eerste 17 van de in totaal 37 boombordjes geplaatst. Afgelopen zaterdag vond de onthulling plaats van het monument ter ere van de voormalige parkwachters door burgemeester De Vries van de Gemeente Súdwest- Fryslân.

Vandaag worden in samenwerking met de Gemeente Súdwest-Fryslan in de persoon van Evert Westerhof, die belast is met het onderhoud van het Wilhelminapark, en leerlingen van scholengemeenschap Aeres uit Sneek de laatste bordjes geplaatst. Met het plaatsen van de resterende 20 boombordjes wordt de oorspronkelijke bomenroute geheel in ere is hersteld.

Hierna gaat de Stichting Sneek van Weleer aan de slag met een ANWB bord en met de dierenverblijven.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden